[Svetlo]con_maix

DQL osvětlování
Thu, 14 Feb 2002 14:46:56 +0100


Pane doktore Hollane.

  Ve vašem "con_maix", vystaveném na webu, jsem zjistil, že jsem v jediném
bodě uvedl pány poslance v omyl. Když jsem psal o 0 cd/klm. Přehlédl jsem,
že v konceptu není uvedeno číselně 0.499, jako ve většině Vašich materiálů,
ale pouze "..menší než polovina kandely.". Chystal jsem se v tom smyslu
obtěžovat poslance, ale Vaše připomínky jsem objevil náhodou a až pozdě v
noci a tak bylo zřejmé, že již k poslancům včas nedorazí. Omlouvám se a v
dalších materiálech již budu používat termín uvedený ve Vašem konceptu

  Ovšem ani tak to nic nemění na věci, že měřit svítidla s přesností nikoli
na tisíciny, ale na setiny cd/klm je stejně nereálné (dnes jsem si to opět
ověřil u , již druhé, mezinárodně akreditované laboratoře). A jak jinak
chcete zjistit, zda má svítidlo svítivost menší než půl kandely, než že
budete přesně vědět, zda je svítivost 0,50 nebo 0,49. S menší přesností to
neprokážete a této přesnosti nedosáhnete. V tom smyslu bych učinil svoji
opravu. Ve světě se kategorizují svítidla z hlediska znečišťování podle
velikosti světelného toku vyzařovaného do horního poloprostoru.

  Mimochodem, i kdyby to bylo možné, tak měření na jednom svítidle není,
při tak závažném rozhodování, průkazné. Pokud si vezmete protokol o měření
nějakého svítidla, tak zjistíte, že i u symetrického svítidla jsou rozdíly
ve svítivostech v symetrických rovinách (např. v rovinách C-0 a C-180),
nejen často v jednotkách, ale někdy i v desítkách cd/klm. Znamenalo by to
měřit vzorek nejméně deseti svítidel. A pokud víte, kolik stojí jedno
měření, tak by jste nemohl hovořit o tom, že náklady související s aplikací
zákona jsou zanedbatelné. Malou firmu by to mohlo položit.

  Také bych rád konečně ukončil Vaše napadání, že dezinformujeme poslance a
senátory tvrzením, že koncept je návrhem vyhlášky. Pokud někdo ze skupiny
světelných techniků použil termín Návrh vyhlášky MŽP, pak jen proto, že samo
MŽP dalo k dispozici text (o němž se nezmínilo, že nesmí být poskytnut
dalším osobám!), který má toto záhlaví:
Cituji:

"Návrh:
VYHLÁŠKA
kterou se stanovují pravidla pro snižování světelného znečištění
(Ministerstvo životního prostředí) stanoví podle § 55 odst. 3 zákona
č..../2001 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (dále jen
,,zákon``) k provedení § 3 odst. 10. a 12 zákona:"

konec citátu.

Lituji, a se mnou ostatní světelní technici, že jsme si tento text špatně
vykládali jako "návrh vyhlášky" a podlehli dezinformaci ze strany pracovníků
ministerstva.

  Ve své odpovědi nadále trváte na tom, že Vaše argumenty jsou v pořádku.
Nejsou. Nemám čas je všechny komentovat. Stačí jedna z Vašich
nejkřiklavějších chyb:

  Výklad dosažení svítivosti 15cd/klm zacloněním svítidla.

  I kdybych špatně pochopil vyložil Váš výklad clonění... Přece - jakmile
zacloníte jakýmkoli způsobem svítidlo, tak ze zbývající části musí být
vyzařována vyšší svítivost. Jen v případě absolutně černé clony uvnitř koule
se svítivost nezmění. Ale nikdy nemůže být menší! Menší svítivost bude jen
ve směru té clony (nejen absolutně černé, ale každé světlo nepropustné). Tam
totiž bude nulová.

  Aby jste mne opět nechytal za slovíčka. I s absolutně černou clonou se
svítivost samozřejmě změní, protože se změní charakter mnohonásobných odrazů
uvnitř koule. Ale ten oba neuvažujeme. Jejich vliv není takový, aby změnil
svítivost v řádu stovek procent (80/15 jsou stovky procent), ale jednotek,
maximálně desítek (nezapomeňte, hovoříme o jednoduchém zakrytí svítidla,
nikoliv o reflektorových plochách).

  Není žádnou ostudou přiznat, když se člověk zmýlí. Naopak, když to někdo
přizná, svědčí to o jeho kvalitách. Rozhodně mu to neubere na odborné
prestiži. Naopak. (Nemohu zapomenout na svého skvělého učitele fyziky,
profesora Hlávku, který několikrát před studenty uznal, že se zmýlil.)

  Zkuste přiznat chybu a neignorujte základní fyzikální zákony. Jen tak je
totiž možná diskuse vedoucí k pozitivním výsledkům. Diskusi, kde jedna
strana nepřijme jasný argument druhé strany, nelze vést.

                           Tomáš Maixner

P.S. Pokud chcete matematicko fyzikální doklad o změnách svítivosti vlivem
zaclonění, poskytnu jej. Ale je to v každé učebnici světelné techniky v
jedné z prvních kapitol.---
Odchozí zpráva neobsahuje viry (tvrdí AVG).
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.323 / Virová báze: 180 - datum vydání: 8.2.2002