[Svetlo]proc je svetelne znecisteni nejhorsi,

Jan Hollan
Fri, 19 Apr 2002 22:20:16 +0200 (CEST)


o tom je vynikající diskuse v OLF 447, viz 
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/ola 
 
Probírám se s velkým zpožděním poštou, a teprve teď jsem ten 
            souhrn ze 3. dubna 
 pročetl. Je tam hodně moudrých úvah, zda je potřeba vyzdvihovat jako
hlavní ztrátu krásy nočního světa, či všudypřítomné otravné a nebezpečné
svícení do očí, nebo úspory elektřiny. Je to fascinující důkaz úsloví, že
víc hlav víc ví. Klobouk dolů před tak skvěle píšícími Američany
a Pierantoniem Cinzanem: jeho příspěvek je asi nejpodstatnější.

Růst světelného znečištění představuje tak velkou zkázu světa, že má stěží
obdoby v jiném oboru. Jen to si to zatím neuvědomuje dostatek lidí. 

zdraví Jeník