Disertační práce Jana Hollana Pasivní domy a zářivé toky energie, předložená na Fakultě stavební VUT v Brně, je dostupná v původní podobě pro jednostranný tisk v adresáři JH_disertace/original. Opravená verze pro tisk dvoustranný je okna_disertace.pdf a s kratším názvem, spolu s opravenými tezemi disertační práce (a souborem errata pro originální verzi tezí), výčtem autorových prací vztahujících se k tomuto oboru a životopisem, v adresáři JH_disertace. V tomtéž adresáři jsou uvedena errata pro plný text disertace i soubor všech změn textu (kromě oprav jde o drobné doplňky pro lepší srozumitelnost).

Oproti tištěným verzím jsou pdf soubory plně hypertextové, což činí orientaci v nich snadnější (např. užitím volby backref v pdflatexu, kdy je možno z odkazů na literaturu přejít rovnou na stránku, kde se odkaz užívá). Disertace a její teze obsahují také záložky (bookmarks) usnadňující orientaci. Tyto verze byly oproti originálním celé vysázeny v prostředí LaTeX (na popeleční středu). Opravené teze neobsahují autorův životopis a seznam publikací (viz zvláštní soubory).

Jan Hollan