Širší sada snímků pro knížku Co s okny

dostupnou na adrese veronica.cz/okna

Graf záření černého tělesa viz soubor stef_bol_cz.pdf v adresáři gw/obrazky/Planck_Stefan-Boltzman

Orosení vnějších křídel a těsnění křídel vnitřních

Pokud jsou vnější křídla zevnitř ráno orosená, je to doklad, že do dutiny dvojitého okna proniká interiérový vzduch. Na dolní desce okna je už stopa po vodě, která při velkém orosení stéká až tam. Těsnění chybělo na spodním okraji rámů poté, co byly znovu natřeny. Aplikace proužku pěnového těsnění byla práce na jednu minutu.


Těsnicí profily s pérem

Bílé silikonové profily se prodávají např. jako páry, které je před instalací potřeba rozdělit napůl.


Dřevěné rolety

Dolní lamelu rolety lze narovnat a přitížit např. dřevěným trojúhelníkovým hranolem. Ten současně po svinutí rolety utěsní spáru roletové skříně nad oknem, do níž se roleta navíjí. Na ostění je v tomto případě nová dvojice lišt (jedna dřevěná, druhá hliníková), která nahradila původní, zkorodovaný ocelový žlábek.

Jiná možnost je dolní zkřivenou lamelu z tvrdého dřeva nahradit ocelovou pásovinou, pod níž je dělená dřevěná tyč (jako se užívá pro zakončování rolovacích nástěnných map). Do tyče jsou přišroubovány původní ocelové planžety, obepínající pásovinu z obou stran. Dřevěná tyč utěsňuje spáru roletové skříně nad oknem. Na dvou šroubech jsou připevněny tlusté podložky z mechové gumy usnadňující počátek rozvíjení rolety.

Z lamel často vypadávají původní kratičké vruty. Aby se roleta nepoškodila, je potřeba je tam vrátit nebo je nahradit šroubky s matičkami.

Dolní část rolety lze odklopit, čímž funguje jako markýza.


Zdvojené okno se zabudovanou žaluzií.

Ohebná hřídel pro naklápění lamel prochází otvorem příliš velkého průměru. Šňůry pro spouštění a zvedání žaluzie jsou spolu v jedné průchodce, která nepatřičně propojuje interiér s dutinou mezi skly. Správně by do dutiny měly vést průchodky tři a těsně obepínata hřídel.

Mezi oknem a zdí je patrná spára, která asi propojuje interiér z exteriérem. Tu je potřeba přinejmenším zatmelit


Čtveřice odrazů na plochách dvojskla

Jde o zasklení v jídelním voze vlaku EC Smetana. Odráží se v něm obraz slunce vytvářený na kulové stolní lampě. Plocha, která má na sobě vrstvu nízké emitance, dává odraz jiného odstínu. Také ubírá více světla, takže odraz z plochy ještě vzdálenější je slabší. Jako jasný zdroj, který se ve skle odráží, může posloužit jakákoliv osluněná lesklá ploška, za šera pak např. plamínek zapalovače.


Dvojskla ve starém dvojitém okně

I do velmi tenkých křídel starého dvojitého okna, která se otevírají ven, lze snadno umístit dvojskla. Černý tmel na okrajích dvojskel by samozřejmě bylo možné překrýt např. tenkými bílými lištami nebo proužky pokovené lepicí pásky.


Montáž okna do izolační vrstvy

Nové okno má být předsazeno před pevnou zeď, opřít je lze o speciální konzoly z velmi tvrdého pěnového polystyrénu. Ostatní polystyrén může být naopak velmi lehký, tepelně vylepšený nanočásticemi grafitu


Okna se schovanými rámy

Tepelně nejlepší osazení oken je takové, když ostění přechází hladce až na samotné trojsklo. Krokem k tomu je, když aspoň rám okna nahoře a na bocích nijak nevyčnívá. Je-li dřevěný, může se hodně podobat dřevěnému ostění. Křídlo okna dosedá na těsnění pevného rámu až samotným sklem.


Pokovená fólie

Tenoučká fólie s napařeným hliníkem je běžně k dostání jen poskládaná. Po rozložení a napnutí lze zjistit její přesnou šířku. Je-li potřeba šířka menší, fólie se přeloží tak, aby bylo možné ostrým nožem odříznout nepotřebný pruh na okraji.


Foliová roleta a boční lišta s výřezem

Staré okno se starou foliovou roletou. Je opatřeno lištami pro dvě rolety.

Detail výřezu na dolním konci jedné lišty, umožňující napnutí rolety ne vahou dolní tyče, ale jejím zaklesnutím.


Ukázka dvojité rolety

Střídání průhledných a neprůhledných pruhů umožňuje pohodlnou regulaci prostupu světla i pohledů skrze roletu.

Týž mechanismus by mohl ovládat i roletu z pokovené fólie. Aby tepelně izolovala co nejlépe, musel by být její konec upevněný ne za hřídelí rolety, ale před ní. Kromě toho, dolní tyč, která roletu zatěžuje, by měla být tlustší a bez koncovek.


Model okna s foliovou roletou ovládanou elektricky


Skla místo tašek

Ploché tašky mají výhodu, že je lze posunout níže či výše, některé pak vyjmout úplně, a vzniklý otvor zakrýt kaleným rovným sklem nebo dvěma menšími skly nad sebou. Skla se proti sesunutí zabezpečí korozivzdorným drátem. Tašky vysunuté výše tam lze udržet i podložením kouskem polystyrénu. Podobné kousky lze vložit i do mezery pod sklem, aby dovnitř nezafukoval sníh. Půda se takovými prosklenými otvory v krytině krásně prosvětlí, takže se tam např. na léto dobře ukládají vnitřní křídla dvojitých oken.


Eliminace oslnění

Aby člověk při pohledu na monitor nebyl oslněn, stačí zakrýt výhled k oknu kusem kartonu (zde jde o kopii starobylé hvězdné mapy) a na hlavu si pak dát klobouk, čepici se štítkem, nebo jen samostatný „kšilt“.


Roleta místo záclony

Na starých hácích pro garnýž jsou připevněné jednoduché plechové úchyty pro roletovou tyč. Látková roleta se odvíjí těsně u zdi, při rozvíjení se táhne vně ostění, po rozvinutí se ale dole zahákne až za okno, čímž se napne dovnitř ostění. Vytváří tak kapsu, kolem níž neproudí vzduch. Místo látky lze užít pokovenou fólii.