Poznatek, že slámu lze z obřích hranolových balíků odlupovat po vrstvách, jsem nalezl v diplomní práci ing. Františka Špundy (Energetická koncepce rodinného domu se zimní zahradou), viz můj posudek textově http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/msg00237.html a jako pdf na stránkách Mendelovy univerzity (Persons at MUAF in Brno - František Špunda) http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=6475;zalozka=7.

Více o daném nápadu píšu v příspěvku do mailinglistu ekodum, Vrstvy slámy z obřích balíků. Izolování slámou se týká i několik předchozích a následujících dopisů (viz seřazení dle data). Ohledně požární odolnosti je relevantní ten o tři dopisy výš, od Miloše Kincela (dutina ohrazená sádrovláknitou deskou by měla být posuzována bez ohledu na to, je-li v ní sláma nebo vzduch). Sádrovláknité desky kladou difuzi odpor jen asi 13× větí než vzduch, takže jejich použití na vnější straně (jako souvislé vrstvy bránící konvekci i vlivu poryvů větru, co možná vzduchotěsné, pod dřevěným obkladem) je dobře možné.

Po realizaci v Hostětíně jsem napsal stručný komentář (též jako reakci na příspěvek Martina Papeže, jehož rodina měla na realizaci lví podíl). Před konferencí Pasivní domy 2006 pak vznikl komentovaný soubor snímků ze stavby Centra. Text pro sborník konference i prezentace na konferenci jsou o adresář výše.