(dopis odborníkům ze 20. března 2017, ohledně aplikace příslušné EN)

Vážení kolegové,

píšu kvůli tomu zatřidování všech brněnských ulic do M. Dle všeho je zcela nepatřičné, snad s pár výjimkami. Dosavadní praxe se jistě má změnit. Nicméně uvítám další výklady té EN atd., najdete-li na ně odkazy.

Použití zatřídění M ve městě může být někdy vhodné u úseků vozovek, kde křižovatky jsou stovky metrů od sebe a přes vozovku nikdy nepřecházejí chodci, zejména v případě, že rychlostní limit je vyšší než 50 km/h. Jde totiž o jas vozovky ve směru jeden stupeň pod horizont, čili (oči řidiče nejsou níž než 1 m nad vozovkou, můžou být i 3 m nad ní) ve vzdálenosti 60 m a větší. Na místních komunikacích ale jsou důležité spíše scény vzdálené podstatně méně a jejich pozorované jasy (vč. parkujících aut, stojících či pohybujících se chodců a cyklistů aj.), pro něž pak ovšem není standardní metoda výpočtu, a to ani pokud jde o samotný hypotetický, natož reálný povrch vozovky.

I proto souhlasím s texty uvedenými níže, které k zatřídění komunikací cituji z dokumentu ke Green Public Procurement

ze str. 3, odst. 1.1.2.1 (aktuální verze dokumentu je z 25. srpna 2017 Revision of the EU Green Public Procurement Criteria for Street Lighting and Traffic Signals – Final Preliminary Report to uvádí na str. 12, v odst. 2.1.2.1):

The lighting classes C are intended for use on conflict areas on traffic routes where the traffic composition is mainly motorised. Conflict areas occur wherever vehicle streams intersect each other or run into areas frequented by pedestrians, cyclists, or other road users. Areas showing a change in road geometry, such as a reduced number of lanes or a reduced lane or carriageway width, are also regarded as conflict areas. Their existence results in an increased potential for collisions between vehicles, between vehicles and pedestrians, cyclists and other road users, and/or between vehicles and fixed objects.

The lighting classes P are intended predominantly for pedestrian traffic and cyclists for use on footways and cycleways, and drivers of motorised vehicles at low speed on residential roads, shoulder or parking lanes, and other road areas lying separately or along a carriageway of a traffic route or a residential road, etc.

ze str. 7, konec tabulky 1.3 (aktuálně ze str. 16):

Motorways              M
Highways, main or national roads   M (rozumí se Express road)
Secondary or regional roads     C
Other roads - Rural        C or P
Other roads - Urban        C or P

a z dokumentu o EN13201

M: Class for urban or extra-urban roads,with mainly motorized traffic where luminance values can be calculated

C: Class for motorized, pedestrian roads where there are zones of conflict or where luminance values cannot be calculated: commercial roads, historical city centers, roundabouts, junctions, roads with pedestrians and cyclists, underpasses

P: Classes for areas mainly for pedestrian or cycling use, residential roads, ...

(v Brně je většina ulic takových, že se po nich či napříč jimi pohybuje podobně mnoho či více nemotorových elementů.)