Tento CD-ROM vznikl v rámci projektu VaV/740/3/03 "Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky".

Adresu internetové verze, která bude průběžně doplňována, zjistíte u autora Pavla Suchana, email: suchan@observatory.cz