Vybrané noční pohledy na Hostětín v létě

V noci z pátku na sobotu 6. srpna jsem v Hostětíně pořídil další sadu snímků – cest a prostranství ve vsi, oslňujících světel, ale i nebe a krajiny nad vsí.

Vybírám z ní zde scény s dostatačně proexponovaným terénem, který je určen k osvětlování – jsou v adresáři noc_obr2.

Obr. 09 je pohled z ze severního okraje hlavní cesty směrem přes ni na jih na náves a obecní úřad. Vlevo je patrná i ulice vedoucí na východ, vpravo mostek přes potok. Snímek je pořízen rybím okem při mírném zoomu, vodorovně má téměř plných 185 stupňů. Typické jasy asfaltu jsou pod jednu desetinu nitu (tj. kandely na metr čtvereční), maxima v malých ploškách dosahují jednoho nitu.
Světla: zleva č. 11, 10 (rtuťové výbojky), 7, 22, 38 a 6.

 

Obr. 14 je pohled z návsi k západu, na mostek přes potok a rozcestí, kde odbočuje cesta k železnici. Maximum jasu vozovky na okraji návsi je půl nitu, minima jsou čtyři setiny nitu.
Světla: zleva č. 6, 5, 3, v dálce mezi nimi prosvítá 1.

 

Obr. 48 je pohled z onoho rozcestí opačným směrem, k návsi. Rozmezí jasů je podobné. Průměr jasu bližší části vozovky je jedna desetina nitu, náves má čtvrt nitu.
Světla: nahoře mimo snímek č. 40, dále postupně 42, 44, 46.

 

Obr. 44 je pohled směrem k trati. Maximum jasu vozovky je jeden a půl nitu, minima jsou tři setiny nitu. Střední hodnota je asi desetina nitu.
Světla: zleva 7, 22, 6, 5.