Pozvánka

na pracovní informativně - koordinační schůzku k návrhu zákona o ochraně ovzduší, jehož součástí by měla být také pasáž o světelném znečištění.

Schůzka se koná v pátek 31. srpna 2001 od 13 hodin v budově Kanceláře Akademie věd na Národní 3, Praha 1 v zasedací místnosti Rady vědeckých společností. Informace o tom, kde tato místnost přesně je nebo možná i doprovod na místo, bude k dispozici u informací a vrátných ve vestibulu. Předpokládaný závěr v 15 hodin (těžko ovšem odhadnout).

Program:

- časový harmonogram projednávání zákona o ochraně ovzduší v Poslanecké sněmovně

- co bylo z naší strany doposud uděláno

- co je třeba ještě udělat

- uzávěrka připomínek k návrhu doplňku zákona o světelném znečištění

- dohoda o dalších doprovodných akcích (informovanost veřejnosti, &) a jejich koordinace

Kdo byl pozván:

- Jan Palouš - Astronomický ústav AV ČR, ředitel (je na dovolené, tedy i zástupci ředitele Marián Karlický a Jan Vondrák)

- Petr Harmanec - Astronomický ústav UK, ředitel

- Jan Vondrák - Národní astronomický komitét, předseda

- Eva Marková - Sdružení hvězdáren a planetárií, předsedkyně

- Petr Pravec - Česká astronomická společnost, předseda

- Jiří Grygar

- Stanislav Fischer - poslanec, zpravodaj zákona ve výboru, vyzyvatel tohoto setkání

- Jan Hollan - autor návrhu doplňku zákona

Všichni kromě Jana Palouše, který je na dovolené, pozvání přijali a schůzky se zúčastní. Schůzka není koncipována jako zcela veřejné zasedání, ale je možné a vítané pozvat i jiné osoby, které uvítáte k tomuto jednání.

Pavel Suchan

koordinátor těchto zákonodárných snah z pověření České astronomické společnosti, Štefánikova hvězdárna, telefon 02-5732 0540, suchan@observatory.cz

(v době 28.-30.8. budu na dovolené, lze mě pak sehnat pouze na 0737 - 321528)