Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2000

3. volební období

P O Z V Á N K A 

na seminář

výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a 

podvýboru pro hospodaření se surovinami a s odpady,

který se koná

ve čtvrtek 13. září 2001

od 9, 00 hod.

v místnosti č. 22 (přízemí PSP ČR), Sněmovní 4,

Praha 1 - Malá Strana


Téma: Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší), sněmovní tisk 912.

Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),

sněmovní tisk 962.

Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

sněmovní tisk 960.

Úvodní slovo: Ing. Miroslav Beneš, předseda výboru

Seminář řídí: Prof. Bedřich Moldan, CSc. poradce výboru pro otázky životního prostředí

Organizace semináře: Jednotlivé vládní návrhy budou projednávány ve dvouhodinových intervalech

13, 00 - 14, 00 - přestávka na oběd

Ing. Miroslav Beneš v.r.

předseda výboru

V Praze dne 27. srpna 2001