Návrh doplňků paragrafů návrhu zákona o ovzduší pro jeho rozšíření i na ochranu před světelným znečištěním

§ 2 odst. 1,

§ 4, odst. 3,

před ,,  , které znečišťuje `` vložit:
nebo osvětlovací zařízení

§ 49

- doplnit pokud možno další bod, dle čl. 3.1.b. lombardského zákona (o seznamu obcí s astronomickou observatoří)

§ 50, odst. 1,

v bodu d doplnit před ,,  , ukládá opatření ``:
a světelných zdrojů vydávajících světelný tok větší než 1500 lumenů (též na žádost astronomických observatoří nebo jiných vědeckých observatoří)


Protože zásady takového osvětlování, které minimalizuje světelné znečištění a spotřebu elektřiny jsou dosud nedostatečně známé, je vhodné je uvést jako další přílohu zákona, tj.:
Přílohu č. 12, možná jen reprodukující čl. 6 lombardského zákona


Fakultativní je doplnění ochranných území kolem observatoří, podobně, jako je tomu v lombardském zákoně. K tomu by ale bylo adekvátní i obecné zavedení zón zvláště čistého ovzduší v § 7 (tedy s přísnějšími imisními limity), jako opaku oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro všechny druhy znečištění by tam pak platila přísnější pravidla a urgentnější opatření než jinde. Možná ale stačí právě jen uvedení observatoří v § 50.

(připravil Jan Hollan, Hvězdárna v Brně, srpen 2001)