Věc: Návrh zákona o ochraně ovzduší - světelné znečištění


V Praze 7. září 2001

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o pomoc v následující záležitosti: s rostoucím znepokojením sledujeme rychle se zhoršující pozorovací podmínky v blízkosti našich nejlepších observatoří v důsledku zbytečného či nevhodně voleného osvětlení . Cítíme naléhavou potřebu legislativních úprav, které by ochranu pozorovacích podmínek umožnily a zachovaly možnost vídat hvězdy i pro budoucí generace.

Astronomie je u nás tradiční vědeckou disciplinou s mnohasetletou historickou tradicí a zázemím a je proto i nedílnou součástí naší národní kultury. Do vybudování astronomických observatoří a nákupu astronomických přístrojů byly i v uplynulém desetiletí investovány nemalé prostředky ze státního rozpočtu a lze doložit, že astronomická pozorování konaná v ČR jsou ve světě dobře známa a ceněna, od pozorování malých těles sluneční soustavy přes pozorování Slunce až po pozorování hvězd a hvězdných soustav.

Domníváme se, že rozhodující příležitostí k ochraně podmínek pro poznávání vesmíru je právě projednávaný návrh zákona o ochraně ovzduší . Do něj by dle našeho názoru prevence proti znečišťování ovzduší světlem měla být zařazena.

Proto na Vás apelujeme, abyste vládní návrh zákona doplnili potřebným způsobem. Postoupili jsme zpravodajům příslušných výborů Sněmovny přiložené návrhy, jak by to bylo možné a výhodné pro celou společnost. Pokud bude třeba, budeme Vám i dále nápomocni.


S pěkným pozdravem

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav MFF UK
   
   
Ing. Jan Vondrák, DrSc. RNDr. Petr Pravec, CSc.
Národní astronomický komitét Česká astronomická společnost
   
   
RNDr. Eva Marková, CSc.  
Sdružení hvězdáren a planetárií  


Přílohy: