V Praze 31. srpna 2001

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

připravujete nový zákon o ochraně ovzduší. Naskýtá se vám přitom jedinečná příležitost zahrnout do něj i prevenci znečištění ovzduší umělým světlem a napomoci tak při záchraně pozorovacích podmínek pro astronomická pozorování. My, níže podepsaní představitelé všech hlavních astronomických institucí v ČR se na Vás na všechny obracíme s velmi naléhavou prosbou, abyste tak skutečně učinili.

Astronomie je v ČR tradiční vědeckou disciplinou s velkou historickou tradicí a zázemím a lze ji bez přehánění považovat za nedílnou součást naši národní kultury. Patrně žádná jiná země na světě nemá tolik lidových hvězdáren, z nimž většina tou či onou měrou spolupracuje s profesionálními astronomy a podílí se na vědeckých pozorováních. Do vybudování astronomických observatoří a do nákupu astronomických přístrojů byly jak v minulosti, tak v uplynulém desetiletí investovány nemalé prostředky za státního rozpočtu a lze doložit, že astronomická pozorování konaná v ČR jsou ve světě dobře známa a ceněna, a to od pozorování malých těles sluneční soustavy přes pozorování sluneční až po pozorování hvězd a hvězdných soustav.

Velmi nás znepokojují rychle se zhoršující pozorovací podmínky v blízkosti našich nejlepších observatoří. Rádi bychom Vás upozornili, že ochrana pozorovacích podmínek se dá - jak dokládají zkušenosti jiných zemí a jak uvádějí přiložené materiály - uskutečnit způsobem, který je v souladu se zájmy celé pospolitosti a který dokonce vede k významným ekonomickým úsporám.

Jak uvádí autor návrhu příslušného doplňku zákona: Stačí k tomu vlastně jen jedna základní úprava zákona: pro jeho účel zahrnout umělé světlo, které jde nesprávným směrem, mezi znečišťující látky a doplnit podle toho několik úvodních definic základních pojmů.

Ještě jednou na Vás proto apelujeme, abyste vládní návrh zákona doplnili ve výše naznačeném směru. Budete-li si to přát, s radostí Vám budeme při této práci nápomocni.

S pozdravem ...

(podpisy představitelů vědeckých institucí)

Přílohy:

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta6 (1.42)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -init_file /home/hollan/cslatex/.l2h_cz-i_alone dopis_ai.tex

The translation was initiated by Jan Hollan on 2001-09-06

hollan@ped.muni.cz (english / česky, raději než ,,cesky``)