Uzákonění prevence světelného znečištění

je jediným skutečně účinným nástrojem, jak obrátit trend stále rostoucího světelného znečištění a postupně jej snížit alespoň na třetinu dnešní úrovně.

Nejlepším rámcem pro to je zákon, který se věnuje ochraně ovzduší. Zákon o ovzduší byl projednán Poslaneckou sněmovnou, která do něj prevenci světelného znečištění zahrnula.

Původní návrhy, vč. vládního návrh znění zákona, jsou k dispozici v tomto adresáři. Jde konkrétně o soubory

  1. Důvody pro doplnění zákona,
  2. Doplňky v paragrafovaném znění,
  3. Náklady z nich plynoucí (nemusí být žádné),
  4. Vysvětlivky technických formulací
  5. a také znění původního vládního návrhu zákona.
  6. Pro srovnání je zde překlad zákona z Lombardie
  7. z Connecticutu.

Kromě znění zákona jsou všechny texty k dispozici pro tisk a pohodlnější čtení i ve verzi pdf: důvody, doplňky, náklady, vysvětlivky, zákon z Lombardiez Connecticutu. Kromě toho také osvětový leták (prosím složit na třetiny) o velikosti 3 MB.

Nověji je k dispozici také pracovní souhrn podkladů ke ,,světelné`` části zákona (pdf soubor 60 KB). Obsahuje náčrt návrhu prováděcího předpisu; ten je pouze pracovním materiálem pro komisi, kterou zamýšlí Ministerstvo životního prostředí. Je to dosti ,,změkčená`` podoba zákona platného v Lombardii. Připomínky k návrhu jsou vítány. Přečtěte si ale prosím nejdříve alespoň tam zmíněné zákony jiných oblastí.

Budeme vám vděčni za komentáře k této aktivitě, za podněty i podporu, můžete napsat do veřejného fóra svetlo at amper.ped.muni.cz. Ještě více uvítáme, když pro myšlenku nápravy špatného osvětlování získáte i svého starostu či primátora.

Kromě (již trochu nepřehledného) veřejného fóra najdete vybrané související dopisy též v archivu autora.

Hlavní českou stránkou o světelném znečištění je http://svetlo.astro.cz.

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 20. února 2002