(koncept článku pro časopis Světlo, listopad 2000)

Co dělat proti špatnému osvětlení?

Chcete-li přispět k lepšímu osvětlení svého okolí, začněte tím, že si zapamatujete, kde je zvlášť hrozné a kde nejméně špatné (pokud je někde dokonce dobré, tím líp). Takové příklady pak popište, pokud možno i vyfotografujte, uveďte své námitky a doporučení, případně i pochvaly. Všechno pak zveřejněte v místním tisku a pokud možno i na internetu (pošlete všem možným zájemcům adresu, kde vaše hodnocení je). Účinné by mohlo být povídání v místním rozhlase nebo televizi. Pokud Vám osobně nějaká svítidla velmi vadí, požádejte obec o nápravu, dle naléhavosti buď příležitostnou nebo okamžitou.

Abyste mohli snáze doporučit, jak způsob osvětlování změnit k lepšímu, podívejte se na české stránky k této věci, svetlo.astro.cz a na další odkazy tam uvedené, např. na elektronickou diskusi amper.ped.muni.cz/svetlo (tam můžete poslat i příspěvek na adresu svetlo@amper.ped.muni.cz, např. s uvedením adresy, kde jste vystavili svou zprávu o nejlepších a nejhorších příkladech ze svého okolí).

K hojnějším informacím se dostanete jako členové Sekce pro temné nebe (roční sekční příspěvek je pouhých 30 Kč, do mateřské České astronomické společnosti pak 150 Kč resp. 90 Kč pro studenty a seniory). Přihlásit se můžete jejímu předsedovi Jiřímu Kubánkovi z pražské hvězdárny (kubanek@observatory.cz).

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 3. listopadu 2000