Návrh projektu pro Program rozvoje brněnského kraje
(tzv. Stručná verze Projektové fiše)

Veřejné osvětlení se čtvrtinovou spotřebou elektřiny

Nositel projektu (předkladatel)

Veronica/Hvězdárna/Česká astronomická společnost
RNDr. Jan Hollan, český člen The International Dark Sky Association

Stručná charakteristika

Projekt spočívá v náhradě špatných soustav veřejného osvětlení v patnácti obcích soustavami užívajícími nejlepší světové technologie. Hlavním rysem nových svítidel bude, že budou svítit jen šikmo dolů (půjde o svítidla tzv. plně cloněná). Vyloučí se tím takřka všechny nežádoucí jevy, které nekvalitní uliční osvětlení způsobuje (ty se souborně označují jako světelné znečištění), docílí se osvětlení mnohem kvalitnějšího (zejména s ohledem na staré lidi). Další vlastností soustav bude, že naplno budou svítit jen v hodinách, kdy je to potřeba.

Světelné znečištění ohrožuje bezpečnost řidičů a chodců, ruší spánek obyvatel, okrádá všechny (zvláště děti) o krásu nočního nebe, zabíjí hmyz a ptáky, decimuje živočichy aktivní v noci. Současně je projevem největšího plýtvání elektřinou, se kterým se lze běžně setkat.

Parametry

Náhradou špatných svítidel za plně cloněná s moderními výbojkami a regulací osvětlení dle potřeby se sníží spotřeba elektřiny pro veřejné osvětlení alespoň čtyřikrát, životnost zařízení vzroste dvakrát. Takové snížení nákladů na osvětlení se stane vzorem pro další obce, které budou pak moci stejné rekonstrukce realizovat s využitím úvěrů a spolehlivé nabídky etablovaných firem, které se to v pilotním projektu naučí.

Finanční náročnost

Náklady na instalaci třiceti tisíc nových svítidel a jejich regulované napájení jsou 150 miliónů korun. Alespoň třetina, lépe polovina nákladů by měla být krytá dotací na pilotní projekt, zbytek úvěry.

Doba realizace

2001 až 2003

Stav připravenosti

Navrhovatel je dlouholetý člen International Dark Sky Association, které se už podařil průlom v efektivnosti venkovního osvětlování v mnoha městech i státech v USA. Je také zakladatelem odborné skupiny, která si takový cíl stanovila u nás. Nejsou žádné technické překážky, aby vyspělé technologie nemohly být použity i zde. Všichni velcí výrobci světelných zařízení nabízejí už i kvalitní produkty. Jde o to, vytvořit poptávku, která nebude pokračovat v dosavadní špatné praxi. Všechny obce mají zájem snížit velké výdaje na veřejné osvětlování, ale samy se neodhodlají k velkorysému řešení.

návrh podán Regionální koordinační skupině 6. listopadu 2000