(lokalni adresare mnohe nefunguji, omlouvam se, opravime...)

Kvalitní osvětlování, minimalizující znečištění přírodní tmy přidaným světlem

je tématem stránek pro ochranu nočního prostředí na serveru České astronomické společnosti. Původní motivací bylo obnovit krásu noční oblohy i možnost astronomických pozorování. Proto se nápravou špatné praxe venkovního osvětlování začali zabývat astronomové (hlavně v USA a Itálii od konce osmdesátých let). Dnes mají spojence ze všech oborů. Svítit venku tak, aby škodlivé vedlejší důsledky byly co nejmenší, je totiž výhodné pro všechny.

Krokem k tomu bylo přijetí zákona o ochraně ovzduší platného od 1. června 2002. Zmínkou o ochraně nočního ovzduší před uměle přidávaným světlem si zákon získal věhlas po celém světě. Vydání konkrétních pravidel pro rekonstrukce a nové instalace osvětlovacích soustav delegoval ale na vládu. Ta je nevydala, místo toho navrhla takový úkol ze zákona vypustit. V novelizované podobě nabízí zákon vlastně jen jedinou pomoc, totiž zmocňuje obce, aby zakázaly záměrné svícení do vzduchu. Poslanecký protinávrh (viz www.veronica.cz/noc) začlenit do zákona novou hlavu bez podpory ministerstva neuspěl, hlasovala pro něj jen malá část poslanců. Těm srdečně děkujeme; věříme, že příště takových bude většina.

Díky MŽP se totiž podařilo shromáždit další pádné důvody pro naléhavost účinné ochrany nočního ovzduší. Na sklonku roku proběhl grant, jehož výsledky jsou již veřejně dostupné z adresy recetox.muni.cz/noc (k dizpozici je i zazipovaný obsah celého CD). Shrnutí těch hlavních je obsaženo spolu s komentářem k legislativnímu vývoji a dalšími novinkami z oboru v textu Noční novinky, jaro 2004 (pdf, 160 KB). (Ještě kratší shrnutí je článek ke Dni Země, Světlo jako polutant..., též jako pdf, 15 KB.)

Grant neanalyzoval ekonomickou stránku nedbalého osvětlování. Alespoň třetina světla z venkovních lamp jde dnes do škodlivých směrů: do očí, do nebe. Třetina elektřiny pro veřejné osvětlení tak bývá nejen vyplýtvána, ale přímo namířena proti občanům, kteří ji platí. Např. obyvatelé Brna, jakkoliv jeho veřejné osvětlení dává i některé dobré příklady, na své obtěžování utratili v roce 2000 alespoň devět miliónů korun z necelých třiceti (při spotřebě elektřiny 17 Gwh/a). Nulový tento podíl být nemůže, ale stojí za to jej snížit, jak to jen jde.

Pro kvalitnější veřejné osvětlení ve skutečnosti stačí ne o třetinu méně elektřiny, ale spíše o dvě, a leckde je možné docílit vynikající světelné pohody při spotřebě čtyřikrát nižší než dnes. Tomu se říká Faktor 4.

Hlavní princip je svítit jen správným směrem: strmě dolů. To umějí svítidla s vodorovným sklem místo bachratého (a špatně průhledného) krytu dole. Jako tato:
na ekosídlišti v Kasselu na Solarstrasse v Gleisdorfu před nádražím v Brně nad parkovištěm před muzeem v Gleisdorfu
na ekosídlišti v Kasselu na Solarstrasse v Gleisdorfu před nádražím v Brně nad parkovištěm před muzeem v Gleisdorfu

Druhý princip je, nesvítit zbytečně nebo přehnaně silně, například ne celou noc naplno. A ten třetí, používat k takovému kvalitnímu svícení nejlepší dostupnou techniku. Vyplatí se to.


Starší odkazy na jiná temata

Na jaře roku 2000 sem byly umístěny v časové tísni i aktuální zprávy o výjimečných úkazech na nebi: Dnes se takovým úkazům věnuje veřejná diskuse ufo.astronomy.cz, dotazy a zprávy (bez příloh) lze poslat i na kratší adresu ufo at astro.cz

Jan Hollan Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 7. února 2002 (s velmi neúplnou obnovou 26. dubna 2003)