Veronica

vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost rozrostla a vydavatelská práce se postupem času stala doplňkem k širokému spektru ekologických programů zaštiťovaných základní organizací ČSOP Veronica. Veronica se postupně profesionalizovala a zároveň rozšiřovala okruh dobrovolných spolupracovníků, autorů a příznivců. Dnes patří k nejaktivnějším nevládním ekologickým organizacím v republice s velmi dobrým odborným zázemím i mezinárodními kontakty.

Veronica pořádá pravidelná i příležitostná setkání, jejichž aktuální přehled najdete brzy na www.veronica.cz/akce.htm.

Na stránkách Veroniky najdete v budoucnu i výroční zprávy atd., zatím nabízíme alespoň statut Ekologického institutu Veronica.

e-mail veronica@ecn.cz
Panská 9, pošt. schr. 91, 601 91 Brno
tel. (5) 42 21 83 51, fax (5) 42 21 05 61

logo (2.2KB)