Bolid odpoledne 6. května 2000

V sobotu kolem 13:52 letního času prolétl nad jižním Polskem a Těšínským Slezskem velmi jasný meteor, viditelný z celého Česka, Slovenska a Polska. Spatřily jej desetitisíce lidí a mnohé z nich i vyděsil, především v oblasti, nad níž skončil. Tam bylo dokonce slyšet hřmění.

Takový jev se nad hustě obydlenými oblastmi vyskytne neobyčejně vzácně, a proto jej asi všichni svědkové viděli poprvé v životě.

Dosavadní triangulace ze vzdálených míst (Brno, Bratislava, Rimavská Sobota) říká, že bolid skončil asi nad Moravskoslezskými Beskydami ve výšce dvacet až čtyřicet kilometrů nad zemí.

Počátek bolidu byl dvě stě až tři sta kilometrů severněji, možná poblíž Poznaně, nanejvýš sto kilometrů nad zemí.

Přesná pozorování ze Slezska a severní Moravy zatím nemáme. Je potřeba rekonstruovat polohy jednotlivých bodů trajektorie, tedy jejich azimut a úhlovou výšku. Důležité jsou krajní body, zejména začátek samotného jevu, pokud jej někdo viděl.

Vítané jsou i popisy vzhledu, zvláště cenné jsou popisy zvukových úkazů -- jak simultánních, tak dodatečných (opožděných až o deset minut). U následných akustických úkazů jde o velmi přesné časové údaje.

Informace lze zasílat elektronicky na adresy borovic@asu.cas.cz, hollan@ped.muni.cz nebo poštou na adresu Astronomický ústav, 251 65 Ondřejov.

Další údaje viz: www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 8. května 2000