pár měření druhého bolidu z Velkého Brna a pár pozorování:

-----------------------------------

paní Veselá, Neumannova ul., Brno, viděla jen konec. Upoutala ji záře na nebi a tak popoběhla pár metrů k brance na ulici.

Poloha Slunce při měření ve 11:09:25 Angular height : 52.8° Azimuth from South: 318.1° ( = 138.1° from North)

azimut prvního dobře viděného bodu o 37.5° víc než Slunce, tj. 176°, h asi 47°, konec A 171° (AA -9°) h 34°. Konec byl níž než topoly. Azimut mohl být stěží víc než o deset stupnů větší, neb konec byl nad ulicí Neumannovou, a ta moc víc doleva nevede.

-------------------------------

Moravanské Lány (jižní okraj Brna) h 22 dost vysoko nad stromy (není moc dle čeho odhadnout), AA -5 (AA je azimut od jihu, tj. ,,astronomický azimut``)

Soběšice (severní kraj Brna) h=32 na širém nebi, AA -18

----------------

Rozprava s paní Dobiášovou, interpretace jsou mé.

Silnice od Cornštejna na Lančov (kousek dál v tomto směru je Vranov nad Dyjí), viděli manželé Dobiášovi, když sjížděli do Lančova. Úhlová délka bolidu asi dvacet až třicet stupňů, letěl směrem tak 40° doprava dolů, silnice má azimut asi 112 stupňů (plus mínus dva stupně), azimuty začátku a konce mohou být tak 105 a 130 stupňů, konec může mít klidně jen 120°. Zítra provedeme rekonstrukci vzhledem k čelnímu sklu auta.

---------------------

Dle telefonu do Klentnice, paní Musilová: Bolid uviděli pod Měsícem tak na tloušťku palce na natažené paži, pod je to doslova, paní říkala na šesti hodinách. Skončil na sedmi hodinách, dvakrát dál od Měsíce. Tomu odpovídají AA 3 a pak 1 a h 55 a pak 53. Kdyby palec měl pět stupňů místo dvou a půl, pak je to AA 3 a h 53 AA 0 a h 48. Větší rozmach asi není možný. Připadá mi to velmi spolehlivé, tj. azimut a výška konce.

---------

Jedna paní v Malešovicích (u Pohořelic) viděla dobře oba bolidy... Tak za ní jedu.

pátek 12:34, Jeník