základové pásy hotovy, rovnání podkladu pro základovou desku:
celkový pohled na stavbu, vpravo dům sousedů:
detail plynosilikátové paty zdí ubytovny:
příprava betonáže zadního štítu:
armatura pod oknem ve štítě:
hotová východní zeď sálu; patrné přerušení tepelných mostů z podloží:
trámový strop ubytovny:
hotová betonová stavba:
detaily instalace parozábrany na ubytovnu:
zvedání balíků slámy na izolaci střechy ubytovny:
pokládání dvou vrstev slámy na střechu (vrstvy se oddělují papírem):
pohled od výtopny na Hostětín, novostavba ubytovny v pozadí:
podkroví, táhla vzpírající krov:
trámový strop ubytovny krytý OSB, celek a detail prostupu trámu zdí:
omítání hliněnou směsí:
balíky slámy a zeď, která se bude izolovat:
nabírání plátu slámy na podnos z překližky a plechu:
zvedání plátu slámy:
vtlačování plátu slámy do roštu; pláty se oddělují papírem:
přitlačení krycí lepenky na slámu a její „našívání“ na latě:
osazování „pasivního“ okna:
nabíjení desek na slaměnou vrstvu větrotěsně přelepenou papírem:
přední budova s parozábranou a rošty:
detail okna a roštů (některé vyplněny zkusmo vatou, dál se užíva EPS):
strop přízemí ubytovny s rozvody:
připevňování rákosových rohoží:
zdění příčky z nepálených cihel mezi foyer a ubytovnou:
podlaha sálu před betonáží (20 cm EPS, el. rozvody, armatura):
izolování podkroví:
foyer a minerální izolace na jeho střeše:
oba velké předavače tepla do větracích jednotek:
skříň větrací jednotky, bez předavače tepla:
malá větrací jednotka v ubytovně (pro dva apartmány):
obkládání ubytovny modřínovými deskami, pod nimi textilie proti dešti:
sál s umělým osvětlením:
pohled na pevné zasklení zvenčí, vlevo nedostatečně velký EPS klín:
stavebně hotové podkroví:
kuchyně:
zalepená výustka větrání (pro blow-door test):
ucpaná výustka větrání (možná nedostatečně):
blow-door test přední budovy:
hledání netěsností (měření rychlosti vzduchu):
stavba téměř dokončena (až na fasádní kolektor):