Životopis

Jan Hollan

Narodil jsem se v roce 1955 v rodině stavebních inženýrů (matka Helena byla i architektka, zemřela v roce 1984). Otec Karel (známější jako Luboš) žil s námi v rodinném domě (kde rodina bydlela od roku 1949) na Lipové 19 v Brně až do své smrti v roce 2002.

Do školy jsem začal chodit na Hroznové ulici, od šesté třídy jsem jezdil do školy na tř. kpt. Jaroše 14, tamtéž pak na obnovené gymnázium. Vyučovali mne mj. Karel Hrubý (matematika v prvních ročnících druhého stupně) a Emilie Smékalová (ruština a čeština).

Pak jsem vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (tehdy jediné, zvané J.E. Purkyně, dnes Masarykově). Rigorózní zkoušku jsem vykonal v oboru fyzika plazmatu. Z univerzitních učitelů na mne měl asi nejpodstatnější vliv Martin Černohorský.

Od roku 2001 studuji opět, jako externí doktorand na Stavební fakultě VUT v Brně.

Od roku 1980 pracuji profesionálně na Hvězdárně a planetáriu M. Koperníka v Brně (od roku 1970 jsem zde působil amatérsky). Jsem členem ZO ČSOP Veronica. V posledních patnácti letech ve své práci propojuji astronomická témata s environmentálními: zabývám se osvětou v oboru ochrany klimatu, toků energie v budovách, a zejména ochranou nočního prostředí (proti uměle produkovanému světlu). V posledních dvou oborech působím též badatelsky.

V roce 1983 jsem se oženil s Dr. Yvonnou Gaillyovou, v letech 1984 a 1988 se nám narodili synové Matěj a Tadeáš.

Do politického dění jsem byl dříve zapojen jen okrajově (byl jsem členem Občanského hnutí i jeho následných forem), od podzimu 2002 jsem členem zastupitelstva městské části Brno-střed, zvoleným za Stranu zelených. V zastupitelstvu i v komisích se věnuji hlavně environmenálním tématům a snažím se docílit plného zveřejňování všech informací nepodléhajících utajení ze zákona (např. kompletních podkladů pro jednání zastupitelstva).

About this document ...

Životopis

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2002-2-1 (1.70)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html curri_jh.tex

The translation was initiated by Jan Hollan on 2005-07-14

hollan (A) ped. muni. cz (english / česky, raději než ,,cesky``)