RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (1955) vystudoval fyziku na MU v Brně, v letech 1970-2010 působil na brněnské hvězdárně, od té doby pracuje v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Od 80. let se věnuje environmentálním tématům s fyzikální podstatou, zejména osvětě o globálním oteplování, jeho důsledcích a způsobech, jak je zmírnit, jak přestat užívat fosilní paliva; podporuje proto rozvoj stavění v pasivním standardu. Zabývá se též světlem jako polutantem nočního prostředí. Byla po něm pojmenována planetka Jeníkhollan. Jeho práce viz tinyurl.com/jhollan.