Podpůrné informace pro media

Srpen 2009


Globální dopady oteplování Arktidy


Ženeva, Švýcarsko: Následující podpůrný dokument obsahuje informace pro média o nové studii WWF, Arctic Climate Feedbacks: Global Implications (Klimatické zpětné vazby v Arktidě: celosvětové důsledky), která byla publikována 2. září na Třetí světové klimatické konferenci Světové meteorologické organizace (WMO).


Studie uvádí, že pokračující oteplování v Arktidě by mohlo vést ke změnám počasí po celém světě, záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace a k náhlým nárůstům skleníkových plynů z vydatných zásobníků uhlíku.


Tento podpůrný soubor obsahuje:O Arktidě a zpětných vazbách oteplování


Níže naleznete odpovědi na některé často kladené otázky, které mají naší studii dále objasnit:


Co je to zpětná vazba?

Zpětná vazba je dění vyvolané jiným dějem. Pozitivní zpětné vazby působí ve smyslu posílení prvotního děje. Arktida je například zdrojem pozitivních zpětných vazeb pro globální klima; s tím, jak se Arktida globální změnou klimatu otepluje, vznikají jevy, které globální změnu klimatu zesilují.


Proč se Arktida otepluje rychleji než jiné části světa?

Rychlejší oteplování v Arktidě je způsobeno zejména úbytkem ledu a sněhu. Ten dříve odrážel zpět velké množství slunečního tepla. Jak se Arktida otepluje, odkrývá se více moře a půdy a tyto oblasti vstřebávají více tepla.


Jaké jsou hlavní klimatické zpětné vazby Arktidy?

Hlavní zpětné vazby působené změnami klimatu v Arktidě jsou:Tyto zpětné vazby, vezmeme-li je dohromady, mají schopnost způsobit vážné celosvětové změny v zásobování potravinami, dopadech nepříznivého počasí i v dodávkách vody.


Co říká tato studie nového nebo odlišného od jiných studií?

Vzhledem k tomu, že mnoho vědeckých poznatků o klimatu Arktidy je relativně nových, většina informací z této studie nebyla zachycena v předcházejících studiích, např. zprávách Mezivládního panelu pro změnu klimatu pod záštitou OSN. Výsledkem bylo, že tyto studie daly menší váhu rychlosti a síle klimatických zpětných vazeb Arktidy. WWF nechal vypracovat tuto studii, protože věříme, že je zásadní, aby lidé dostali tyto informace a porozuměli jim ještě před novou dohodou o klimatu v prosinci v Kodani.


Jak věrohodná je tato studie?

Kapitoly této studie byly napsány vědci, kteří patří ke špičce ve svých oborech bádání. Většina z nich jsou titíž lidé, kteří psali části zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Studie prošla recenzí dalších předních vědců, aby se zajistila její vědecká rigoróznost.


Co říkáte, že by státy měly dělat v reakci na informace obsažené v této zprávě?

WWF spolupracoval s dalšími nevládními organizacemi na návrhu konceptu klimatické smlouvy, o níž si myslíme, že může udržet změnu klimatu na úrovni bezpečné pro většinu života na Zemi, včetně života lidí. Navrhujeme, aby státy vzaly tuto studii o Arktidě jako naléhavou upomínku na potřebu podepsat smlouvu, se kterou se vyhneme spuštění těch nejhorších zpětných vazeb Arktidy.


I pokud státy podniknou kroky, které navrhujete, neprojeví se přesto tyto zpětné vazby v důsledku oteplování, k němuž jsme již odsouzeni?

Je pravdou, že určitá míra změny klimatu a s ní spojený vzestup hladiny moře v příštích několika desetiletích jsou již nevyhnutelné v důsledku minulých emisí skleníkových plynů. Co je nyní v sázce, je to, k jak kruté změně klimatu dojde v polovině století, na jeho konci i po něm.


Zmiňujete oxid uhličitý a metan, které se uvolní při tání půdy a mokřadů. Ale jaká je role hydrátů metanu?

Obrovská množství metanu jsou zamrznuta v krystalických usazeninách zvaných hydráty metanu v mělkých mořích obklopujících Severní ledový oceán. Z hydrátů metanu v Arktidě se již do atmosféry uvolňuje metan. Permafrost (trvale zmrzlá půda) na mořském dně, který obsahuje hydráty metanu, taje na některých místech proto, že se pomalu otepluje od poslední doby ledové. Vědci zatím nemají data, aby nám řekli, o kolik více metanu by v teplejší Arktidě prosáklo ven z metanových hydrátů, ale jsou znepokojeni, protože metan je mnohem účinější skleníkový plyn než oxid uhličitý.


Jaké regionální dopady studie předpovídá?

Studie zdůrazňuje, že změny v Arktidě nás pravděpodobně ovlivní, ať žijeme kdekoli, ale často nespecifikuje konkrétní dopady na jednotlivé země, protože podrobnosti tohoto druhu vyžadují další vědecké zkoumání. Ve studii jsou dopady specifikované pro určité země nebo regiony, jak je uvedeno níže.


(pozor – o všech těchto je potřeba se vyjadřovat jako o potenciálních dopadech)
Další informace WWF o změně klimatu a Arktidě

Pro více informací:

Ian Morrison (Švýcarsko): +41 79 874 6853, imorrison@wwfint.org

Clive Tesar (Kanada): (+1) 613 232 2535, ctesar@wwf.no

Martin Sommerkorn (Norsko): (+47) 926 06995 msommerkorn@wwf.no

O WWF

WWF je jednou z největších a nejuznávanějších nezávislých organizací na ochranu přírody na světě, s téměř 5 milióny podporovatelů a celosvětovou sítí aktivní ve více než 100 zemích. Posláním WWF je zastavit znehodnocování přírodního prostředí planety Země a vytvoření budoucnosti, v níž budou lidé žít v souladu s přírodou, a to pomocí zachování biologické rozmanitosti ve světě, zajištění toho, aby bylo využívání obnovitelných přírodních zdrojů udržitelné, a podpory omezení znečištění a nešetrné spotřeby.


www.panda.org/media nejnovější zprávy a zdroje pro média