Veřejná vystoupení Jana Hollana v roce 2023 související s klimatickou krizí

V úterý 18. dubna v 15:30 h v aule radnice v Novém Jičíně:
Změna klimatu - nejnovější poznatky a co může udělat každý z nás

plakát je na FB města

Přednáška se koná v rámci tamních akcí ke Dni Země (ty probíhají na Masarykově nám. už od 9).

Záznamy některých minulých vystoupení atp. viz nahravky.html