Emise fosilního uhlíku (po spálení je z něj 3,67× více CO2). Pro budoucnost graf předpokládá ukončení emisí z uhlí do roku 2030 a využívání ropy a zemního plynu jen z dobře těžitelných ložisek, podle dvou různých odhadů jejich zásob. Vývoj koncentrací CO2 v ovzduší pro tytéž dva odhady zásob tekutých paliv. Pro nižší z nich pak i rychlejší dosažitelný pokles, pokud ustane odlesňování a nastoupí rychlé znovuzalesňování a záměrné ukládání uhlíku do půd. A ještě další dosažitelný pokles, pokud by se CO2 zachycoval i při spalování tekutých fosilních paliv a biomasy a ukládal do země.