Český překlad prvního globálního úvodníku

Jak projekt globálního úvodníku o změně klimatu vznikl | Environment | guardian.co.uk
viz http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/06/climate-change-leader-editorial;
úvodník sám: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/dec/06/copenhagen-editorial;
seznam deníků, kde úvodník vyšel, s hypertextovými odkazy na znění úvodníku: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/06/papers-copenhagen-leader

Pro úvodník platí licence Creative Commons ve verzi "by" a "nd", která vyprší 18. prosince. Je tedy nutné uvádět zdroj textu a není možné text nijak měnit (tj. ani zkracovat). Český text se od originálu odchyluje tím, že začal být zveřejňován až o den později a tak místo slova "dnes" užívá "pondělí 7. prosince". Oproti zde uvedenému překladu, který pořídili Jiří Došek a Jan Hollan, lze pouze měnit formulace tak, aby alespoň stejně dobře odpovídaly anglickému (německému,...) originálu.

Jiné překlady úvodníku viz denikreferendum.cz a (datováno 6. prosince, publikováno 8.) Britské listy. Verze uvedená výše byla s využitím obou těchto překladů dodatečně vylepšena.