[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gw]Jak dlouho bude trvat interglacialDnes se na http://realclimate.org objevil příspěvek Davida Archera How
long will global warming last? Shrnuje současné znalosti o výdrži CO2 v
ovzduší v horizontu statisíců let a jejím jednom nepochybném důsledku.

Odkaz č. 10 pak podrobně ukazuje, jak velice daleko je do
možného zalednění. Do plně současného kontextu tak může uvést ty, kteří
již dříve viděli můj příspěvek na stejné téma z roku 2000, viz např. česky
 http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/html.format/doba_led.html

jh