[Gw] The Scientific Guide to Global Warming Skepticism, aj.

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu Dec 9 01:01:23 CET 2010


Vážení zájemci o informace o globálním klimatickém rozvratu (já ten termín 
v létě ještě neznal, teď je již v hlavičce mé elektronické knihovny
     http://amper.ped.muni.cz/gw/ ),

dovoluji si upozornit na útlou brožurku, i když přece jen rozsáhlejší než 
je již přeložený Vědecký průvodce k Příručce skeptika:
     http://skepticalscience.com/translationblog.php?n=269&l=1

Nová brožurka zahrnuje ve velmi stručné, ale výstižné podobě všechna stále 
omílaná témata popíračů-odkladačů. Jistě ji též přeložíme, možná Vám ale 
poslouží i originál dostupný na adrese:

http://skepticalscience.com/The-Scientific-Guide-to-Global-Warming-Skepticism.html


Dále doporučuji k přečtení nejnovější příspěvek na
   http://www.realclimate.org/
  čili
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/12/losing-time-not-buying-time/
  -- ten dobře vysvětluje, proč nelze redukci emisí CO2 nahrazovat jinými
opatřeními.


No, a ještě z toho třetího blogu, který sleduji. Text o korálových útesech 
je věru působivý a důležitý:
  http://climateprogress.org/2010/12/07/j-e-n-veron-coral-reefs-bleaching/


váš
  J.H.


More information about the Gw mailing list