[Gw] slovenský blog o klimatu

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Thu Mar 1 13:54:42 CET 2007


Nehledíte-li často na blog realclimate
 (píší do něj čelní světoví klimatologové, pozoruhodné publikace ve
vědeckém tisku ani zajímavé články ve významných médiích anglicky
hovořícího světa neujdou kvalifikovanému komentáři a následné diskusi
zainteresované světové veřejnosti, odborné i laické, můžete se do ní
ostatně zapojit také),

   Linkname: RealClimate >> Climate Science
        URL: http://realclimate.org/

nemuseli jste si ještě všimnout odkazu na slovensky psaný, kvalifikovaný a
nyní velmi živý blog

   Linkname: Alexander Ač
        URL: http://ac.blog.sme.sk/

-- na rozdíl od realclimate reflektuje i dění a články české a slovenské.

Díky autorovi za práci (ohromně užitečnou a potřebnou) kterou mu věnuje!

jeník hollan


More information about the Gw mailing list