Na rozdíl od dávnějších ročníků jsou k dispozici nové české texty vztahující se k náplni předmětu. Kromě příručky zaměřené přírodovědně zaměřené, Klima a koloběhy látek, je to i učebnice Ochrana klimatu, probíhá příprava jejího nového vydání. Obecný široký rámec aspektům využívání energie dává encyklika Laudato si', dostupná vč. korektur na serveru amper i přes zkratku tinyurl.com/LaudatoSi-cz. (Druhé vydání s dalšími úpravami a bez chyb je dostupné jen v tištěné podobě).

Kontext poskytují také nové články na adrese http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky