Pracuji na Observatoři Kleť, pobočce Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, od roku 1984 v rámci opakovaných studentských praxí a stáží, od roku 1992 na plný úvazek jako výzkumný pracovník-astronom.

Mým zájmem a prací jsou :

Nadto jsem na Kleti správcem hardware a CCD techniky a správcem databází.

Pokud jde o zachování temného nočního nebe a obraně proti světelnému znečištění, byl jsem nucen získat rozsáhlé praktické zkušenosti hlavně při naší trvalé snaze o zachování vynikajících pozorovacích podmínek na Kleti a při využívání nejrůznějších úředních možností pro tyto účely:

Vzhledem k tomu, že povědomí o světelném znečištění u nás je stále ještě nedostatečné, chci ve všech výše zmíněných aktivitách nadále pokračovat, a doufám, že sekce bude vhodnou společnou platformou profesionálních i amatérských astronomů a jejich příznivců pro zachování nebo spíše znovunavracení tmavé noční oblohy nad Českou republiku.

Miloš Tichý, říjen 2000