Speciální služby

Vyhledávací služby databázového typu se liší ve výkonosti, geografické šíři záběru, v možnostech specifikace dotazu. Existují také speciální služby, které vyhledávají jen v diskusních skupinách, elektronických konferencích, ve ftp archivech souborů, či jen speciální typy souborů např. zvukové nahrávky. Např.