Personalizované hledání

Trend hledání na Internetu se ubírá směrem k co nejvyššímu komfortu při hledání, zavádějí se o tzv. osobní push-služby. Nejdříve to byla možnost zřídit si mailovou schránku, aniž byste byli řádným uživatelem na některém servru, posléze možnost vystavit zde až 10Mb www stránek, nyní jde o personalizované hledání.

Jako příklad uvedu službu s názvem The Informant, která opakovaně vyhledává stránky, které nejlépe odpovídají zadaným klíčovým slovům. Informant využívá AltaVistu nebo Lycos, podle naší volby. Objeví-li se ve zvoleném časo-vém intervalu (od 3 dnů do 2 měsíců) nová stránka s vyšším hodnocením, nebo některá z již dříve vyhledaných byla změněna, Informant o tom na naši e-mailovou adresu pošle zprávu. Kromě toho umí zjistit, zda na některé stránce, která nás zajímá, došlo ke změně, zda se něco nového v našem oboru děje, zda už je k dispozici nová stránka na téma, které mu zadáme. Výsledky hledání jsou utajeny heslem. Máte-li zájem o podrobnější informace o tzv. iteligentních vyhledávacích agentech, naleznete je v dokumentu, který rozebírá současný stav na tomto poli.