Metahledání

Meta-služba zadaný dotaz předá k souběžnému zpracování několika vyhledávacími službami najednou nejen s cílem urychlit hledání, ale často tak lze odstranit duplicity a irele-vantní dokumenty, případně nefunkční odkazy. Meta-hledače jsou založeny na různých prin-cipech, včetně rozdílného způsobu prezentace výsledků vyhledávání.

Známými Meta-hledači jsou tyto služby: MetaCrawler , All 4 One, SavvySearch , FrameSearch, Metasearch .

Meta-služby existují ve dvou variantách - první počítá s provozováním meta služby někde uvnitř Internetu, na vhodném uzlovém počítači, kterému pak uživatelé zasílají své jednotlivé dotazy. Od tohoto uzlu pak odchází několik konkrétních dotazů na konkrétní (samostatně existující) vyhledávací služby, a odpovědi pak směřují do zmíněného uzlu. Ten z odpovědí sestaví jeden výsledný celek (např. odstraní duplicitní odpovědi) a zobrazí tazateli.

Druhá varianta předpokládá provozování meta-služby přímo na počítači uživatele, výho-dou zde je možnost vyptat se podrobně uživatele na podstatu jeho dotazu, aby bylo možno sestavit co nejefektivnější vyhledávací plán. Aplikací podporující tento způsob práce je např. Data Grabber; tuto aplikaci si však musíme nainstalovat samostatně. Najdeme ji jako soubor dgrab_21.zip stáhnout pomocí ftp z ftp.eunet.cz . Po nainstalování se objeví ve spodní liště menu vedoucí k různým vyhledavačům podle oblasti zájmu uživatele. Podobně funguje surfovací pomůcka Alexa. Výborný pomocník je WebFerret, hledáni je rychlé a program běží na vašem PC, kde nalezené odkazy třídí a upravuje.