Stahování a kopírování

Díky specifice webovského spojení a vlastnostem browseru - prohlížeče, lze WWW stránky prohlížet i offline, tedy bez přímého připojení k webovskému serveru Internetu. To je obzvláště vhodné pro uživatele s drahým spojením. Nezapomínejme ovšem na autorská práva a citujme použitý dokument včetně data, kdy byl stažen.

Začněme způsoby, jak lze informace a www stránky vůbec stáhnout pro offline prohlíže-ní, což je zatím pro většinu škol bez pevné linky nejsnáze ve výuce využitelné. Předpokládejme, že náš browser pracuje v prostředí Windows (tak tomu je u 90% evropských uživatelů Internetu) a že jsme našli WWW stránku, která nás něčím zaujala.

Způsob, jakým lze lokálně uložit nalezené informace, se bude lišit podle toho, zda požadujeme celý text nalezené stránky, část textu stránky, obrázek, zdrojový kód stránky, stránku se vším všudy nebo popřípadě celou odkazy provázanou sestavu stránek tzv. site. Různá manipulace plyne z toho, že zdrojový kód stránky v html je protkán relativními, případně absolutními odkazy na umístění použitých obrázků, adres dalších zdrojových textů a je třeba mít předem představu, co vlastně chci ukládat.

Začneme od nejjednoduššího případu, kdy chceme uložit část textu ze zobrazené WWW stránky. Označíme si myší přímo v okně stránky tu část textu, která vás zajímá, případně celý text pomocí známé dvojice kláves

Ctrl+A
a zkopírujeme jej do schránky (clipboardu) pomocí
Ctrl+C

Pak textový obsah přeneseme pomocí
Ctrl+V
do nějakého editoru pod Windows. Je to vhodná metoda pro přenos textu, který se nám nechce přepisovat a potřebujeme jej mít k dispozici.

Chceme-li uložit celou WWW stránku i se zdrojovým kódem, zvolíme v horní liště menu

File | Soubor
a zde
Save As | Uložit
a napíšeme cestu, kam chceme žádaný dokument uložit. Takto se nám uloží html stránka (resp. její "kostra" bez vnořených souborů) zobrazitelná přímo browserem. Obrázky a další součásti je třeba stahovat zvlášť a upravit odkazy.

V novější verzi browserů, např. v Netscape Communicatoru, lze WWW stránku přímo předat Composeru (vestavěnému html editoru) i s obrázky pomocí položky v menu

Edit Page
Editor Netscape Composer umožní uložení stránky i s obrázky. V browseru MS Exploreru 4 lze nalezenou stránku předat našemu html editoru v menu
 Úpravy | Edit
pod volbou
Stránka | Page
V tomto editoru (který máme asociován s příponou htm) se otevře daná stránka a máme možnost stáhnout i obrázky. Chceme-li stahnout site neboli celou sestavu stránek do určité hloubky využijeme grabber (downloader, stahovač)