Hledání v katalozích

Setříděné seznamy zdrojů vedené na profesionální úrovni s širokým záběrem se nazývají katalogy. Jde o statisíce hierarchicky utříděných odkazů na existující WWW stránky. Tyto odkazy jsou pečlivě rozčleňovány do tématických kategorií a automaticky aktualizovány.

Katalogy nabízejí uživateli tříděné sestavy témat, pod nimiž se skrývájí uspořádané odkazy. Samozřejně uživateli umožňují mechanismus vyhledávání v této sestavě - vyhledávací službu. Ta pracuje ovšem jen nad stránkami uloženými v tom katalogu. O nových dostupných zdrojích se katalogy obvykle dozvídají tím, že jim je autoři sami oznámí (viz tlačítko přidej URL) případně manuálním či automatickým sběrem dat. Katalogy jsou omezeny tím, že ví-ceméně pasivně čekají, až jim autoři oznámí přírůstky, ale jejich velkou výhodou je lidské předzpracování dostupných zdrojů. Při vyhledávání nových zdrojů také využívají automaticky fungující programy (roboty), ale pečlivé třídění do témat, to již vyžaduje lidský mozek.

Použití katalogů a jejich vyhledávácích služeb je vhodné tehdy, máme-li jen orientační představu o hledaném objektu; pak prostřednictvím hierarchicky řazených témat v sestavě katalogu se dostáváme zpravidla k těm nejhodnotnějším informacím, jež jsou na dané téma ve Webu k dispozici. Zde získáme startovací bod pro hledání dalších informačních zdrojů k tématu.

Katalogový způsob hledání umožňují např. následující služby: Yahoo!, Galaxy , WWW Virtual Library ), z českých Seznam, U zdroje, CZ_list , Network Resources in Czech Republic .

Mnohé katalogy (Yahoo, Seznam) umožňují předat dotaz tzv. službě databázového typu, viz dále.