Grabbery - downloadery - offliny - stahovače
Máme-li zájem uložit si na lokální počítač hodně WWW stránek a zejména stránky, které jsou provázané odkazy a týkají se daného tématu, je tento postup ukládání jednotlivých stránek neefektivní. Pracnost případného přepisování odkazů na lokální umístění nás brzy odradí. Naštěstí lze k tomuto účelu získat speciální software - tyto programy se občas nazývají grabbery, offliny, webdownloadery apod.

Grabbery jsou obvykle sharewarové produkty, z nichž každý má svá omezení, o nichž se dočtete v dokumentaci. Nejvíce se mi pro naše podmínky osvědčil program WebDownloader2.2 . Nejspíše jej lze stáhnout z ftp.tlp.cz , adresář: /Internet/soft/offliny. U tohoto freewareového produktu, hovořícího česky, lze nastavit nejen hloubku, do níž se stránky mají stahovat, ale i které součásti se mají současně stahovat, do jaké velikosti, v které době. Můžeme si dokonce přát, aby se odkazy automaticky přepsaly tak, abychom stránky mohli posléze vidět v plné kráse.Toto přenášení je rychlejší než přenos pomocí prohlížeče, a jeho výsledkem jsou sku-tečné html soubory, na rozdíl od jiných produktů např. WebVCR, WebZip, které stránky uklá-dají ve formě komprimovaných dat. Registraci sharewaru a zaplacení poplatku v korunách je možné u firmy JIMAZ .