[Svetlo]prevence svetleneho znecisteni v zakone

Jan Hollan
Fri, 14 Sep 2001 12:25:50 +0200 (CEST)


Vážení zájemci o kvalitní osvětlování,

již od začátku léta se skupina astronomů a zákonodárců zabývá možností
doplnit připravovaný zákon o ovzduší (sněmovní tisk 912) o prevenci
světelného znečištění. Zatím všichni, kteří se s touto myšlenkou
podrobněji seznámili, jí vyslovili podporu (včetně pana ministra
Kužvarta a profesora Moldana). Myšlenka má i výborný mezinárodní ohlas. 

Návrhy pro doplnění zákona byly předány poslancům výborů pro životní
prostředí, každý další zájemce si je může najít v adresáři
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo
 -- je tam jak vládní návrh znění zákona 0ec30015, tak i návrh jeho
doplnění (soubory doplnky)  a zdůvodnění návrhu (duvody) -- to je možná
vhodné přečíst si dříve. 

K návrhům uvítám veškeré poznámky, námitky a komentáře, buď na svou
vlastní adresu, nebo lépe do tohoto veřejného mailinglistu. 

Uvítám i připomínky k návrhu osvětového letáku, který najdete
v podadresáři letak. Pozor, příslušný letak.pdf má 3 MB. 

Dodatečně, až na základě jednání s poslanci, jsem připojil i komentář
o vyvolaných nákladech (naklady). V tom doporučuji vynechání jediného
odstavce návrhu doplnění, který by bezprostředně nutil k nápravě situace 
v případě světlometů na osvětlovacích věžích (ve dvouleté lhůtě) -- to by
samozřejmě nebylo zadarmo, a pokud by to mělo přestavovat překážku 
k doplnění zákona o prevenci světelného znečištění, jistě je vhodné se
takového požadavku vzdát. Na druhé straně, právě takovou nápravu by asi
velmi mnoho lidí ocenilo.

Návrh doplnění počítá i s možností zavedení zvláštních ochranných území
kolem astronomických observatoří. V nich by náprava současného stavu, kdy
je pozorování již zcela neúnosným světelným znečištěním ovzduší velmi
omezeno, někdy i znemožněno, měla dané konkrétní lhůty. Vyhlášení
ochranného území je možné jistě provést až ve chvíli,  kdy na nápravu
situace v daném území budou k dispozici nezbytně nutné prostředky.

Náprava je ve všech případech zisková -- provozní náklady osvětlovacích
soustav výrazně klesnou, návratnost počátečních investic je velmi rychlá.
Věřím proto, že mnohé subjekty, jakmile si uvědomí výhody kvalitnějšího
osvětlování, podniknou příslušné kroky i z vlastních prostředků dříve, než
je nějaké zákonné lhůty k tomu donutí.

zdraví Jeník Hollan

PS. 
 Návrh doplnění zákona podpořili důrazným apelem na poslance představitelé
všech střešních českých astronomických organizací, s tím, že již dnešní
situace jejich činnost osudným způsobem omezuje, kdežto náprava je
prospěšná pro celou společnost.