[Svetlo] IDA e-News, studie Dr. Clarka, novinky

Jan Hollan Sobota Březen 8 19:02:30 CET 2008


Milí zájemci o noční prostředí,

uvádím několik novinek k začátku roku 2008:

 - e-News IDA (s odkazem na práci, která nalezla významnou pozitivní
korelaci mezi intenzito-Vu venkovního osvětlení a výskytem rakoviny prsu v
Izraeli),
 - novější verzi přehledové studie Dr. Clarka,
 - přehled textů a aktivit, na nichž jsem se v uplynulém období
podílel,
 - připomenutí prací z let 2004-2006 s odkazem na měření letošní

------------

1.
 Ta níže uvedená služba e-News je pěkná. Dostávat to mohou emailem i
nečlenové IDA. Je to ovšem i na webu, takže stačí se tak jednou za měsíc
podívat. Odkazy z toho čerstvého čísla jsou zajímavé (a práce autorů
 Itai Kloog, Abraham Haim, Richard G. Stevens, Micha Barchana and
  Boris A. Portnov
 LIGHT AT NIGHT CO-DISTRIBUTES WITH INCIDENT BREAST BUT NOT LUNG CANCER IN
  THE FEMALE POPULATION OF ISRAEL
 je velmi důkladná a přesvědčivá, už jsem si ji prostudoval a mohu
konstatovat, že její ohlas v médiích je zasloužený).

 Subject: IDA e-News of March 4, 2008

(Attached was) the International Dark-Sky Association e-News of March 4,
2008. It can also be found on the IDA Web site http://www.darksky.org
under the tab News and Media/e-News:
  http://www.darksky.org/mc/page.do?sitePageId=61985&orgId=idsa
 -- this very issue is then (currently) available as
  http://data.nextrionet.com/site/idsa/030408_e-News.pdf
 (0.6 MB).

If you have suggestions for a future e-News topic, please e-mail
ida--at--darksky.org.

---------

2. Dr. Barry Clark dále doplnil svou vynikající studii

 A RATIONALE FOR THE MANDATORY LIMITATION OF OUTDOOR LIGHTING

 -- mj. o odkaz na výše uvedenou práci. Pokud jste ji dosud nečetli, tak
je k tomu věru už čas. Je to velmi dobrý úvod do problematiky venkovního
osvětlování vůbec. Studii najdete v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/bajc/
 jako
 http://amper.ped.muni.cz/bajc/lp181c.pdf
 (0,5 MB).

----------

3.
 Sepsal jsem své aktivity na poli obnovy noci za rok 2007 (jako podklad
pro výroční zprávu hvězdárny v Brně), je to hypertext
 http://amper.ped.muni.cz/light/texty_pdf/2007.cz.pdf
či
 http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/2007.cz.htm
(v daných adresářích je i obdoba za rok 2006).

Další (anglický) hypertext přidává na konci i to, co dělali jiní, je to
zpráva ,,české sekce IDA``, tu najdete v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/light/ida/
 -- jde v této chvíli jen o odkazy na články, jak mi je poslal Jan
Kondziolka. Určitě by se tam dalo přidat odkazů víc, moc rád je doplním
(na jednom ze článků se podílel i Pavol Ďuriš).

Pro připomenutí, starší přehledový text s nějakými odkazy jsem sepsal v
roce 2006, je to "Noc a den kdysi a dnes", v různých formátech je v
adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/noc/a_den
 a ještě o rok starší přehled s nějakými odkazy ke svícení je text
Občanská fyzika,
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/fyzika/obcfyz.pdf
 http://amper.ped.muni.cz/jenik/fyzika/obcfyz.htm

---------

4.
 A závěrečné připomenutí s odkazem na něco z roku 2008: nejvíce českých
vědeckých informací o nočním prostředí naleznete ve zprávě z roku 2004, v
adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/noc
 -- vč. zdrojových dat a dvou navazujících výzkumů ze zimních Krkonoš.

Metoda měření ve zprávě zveřejněná našla uplatnění v letošním porovnání
Vyškova a Brna, viz
 http://amper.ped.muni.cz/light/luminance/sites/brno-vyskov/mereni.htm
 a (detailnější výsledky měření pomocí nezobrazujícího měřicího přístroje)
    Brno and Vyškov sky luminance on Feb 3, 2008, by SQM
 http://amper.ped.muni.cz/light/luminance/sites/brno-vyskov/br-vy.htm

-----------

pěkné jarní noci přeje
 J. Hollan


Další informace o konferenci Svetlo-v