[Svetlo]Brno, mesto zdrave i v noci?

Jan Hollan
Mon, 16 Sep 2002 18:51:56 +0200 (CEST)


  cituji nejprve text pro tisk z pera Jirky Duška:

V úterý se na brněnské hvězdárně koná přednáška RNDr. Jana Hollana
"Zachraňme noc", ve které se posluchači dozví, jak osvětlovat města, aby
zůstala krásná a zdravá.  Jan Hollan je jeden z předních evropských
odborníků na omezování tak palčivého světelného znečištění. Podílel se na
tvorbě příslušných pasáží Zákona o ovzduší a nyní pracuje i na prováděcím
předpisu k nim.

V přednášce se posluchači dozví, že snahy odborníků nejsou nijak
kontroverzní. Nezpůsobí nárůst kriminality, ani ohromných investic do
přestavby systému pouličního osvětlení. Naopak povedou k výraznému
zlepšení životních podmínek obyvatel města Brna, k úspoře elektřiny 
i k návratu krásných hvězd a také tmy, v níž se dá spát.

Přednáška Zachraňme noc se koná v úterý 17. září od 19 hodin v sále
Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, na Kraví hoře.


  přidávám temata, která jsem v srpnu slíbíl:

Proč bývá noc synonymem ošklivosti?
Kdy nám světlo vadí a kdy prospívá?
Kde, kdy a jak moc světla potřebujeme?
Jak svítit ve městech, aby byla krásná a zdravá?
Kde už se tak svítí?
Máte i vy zájem o nápravu situace ve svém okolí?

  
 a závěrem ještě odkaz na dva příspěvky, které dávají odpověď na námitky
ing. Maixnera ohledně horního limitu pro jasy budov a monumentů, viz data
14. a 16. září v archivu
  http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/
  
 (lamentaci nad tím, že by v Praze měla vzniknout pro začátek alespoň
malinká enkláva kvalitního osvětlení, aby i Pražané na vlastní oči
uviděli, jaký může být rozdíl oproti osvětlení nevalnému a rozhodli se
k nápravě všude, netřeba komentovat)

zdraví
 Jeník Hollan