[Svetlo]lampy kolem nas

Jan Hollan
Thu, 30 May 2002 21:17:20 +0200 (CEST)


Milé kolegyně a kolegové, příznivci čistého nebe,

jak asi víte, pozítří vstoupí v platnost nový český Zákon o ovzduší,
obsahující jako jeden ze svých čtyř cílů také prevenci světelného
znečištění. To je příležitost k zamyšlení i k činům 
(pro slovenské kolegy ke stejným, zatím sice bez podpory zákona, ale zato
s podporou elektrárenské lobby, která tam chce spotřebu na noční svícení
snížit, chvála jí).

Zákon sám neobsahuje mnoho pokynů, jak si přitom počínat. Obsahuje ale
dobrou definici a také obecnou povinnost všech, znečišťování ovzduší se
vyhnout, jak jen to je možné. Obsahuje i sankce a pravomoci pro obce, ty
žel budou použitelné až po vydání vládního nařízení.

Text zákona i koncept onoho nařízení najdete ze známé adresy
 http://svetlo.astro.cz

Jak si z nich lze všimnout, existuje možnost začít s nápravou dosavadní
neradostné situace zejména v okolí hvězdáren. To ale vyžaduje aktivitu
z jejich strany: rozvahu, co nejvíce je potřeba napravit a jaké území tedy
stanovit, v němž by se stará světla neměla nechat vyhnít ale měla by se
vyměnit za správná či upravit do čtyř let. S dobrou představou se pak lze
obrátit na jejich majitele a domlouvat se s nimi. Někteří možná budou
iniciativní a budou dobře sami vědět, jak levně a rychle uvést osvětlovací
soustavy do souladu se zákonem a na něj navazujícím nařízením. Jiným je
potřeba nabídnout pomocnou ruku. Je to ostatně dosti vzácná příležitost,
kdy hvězdáři mohou být k něčemu praktickému užiteční.

Úprava venkovního osvětlování, aby neznečišťovalo, zahrnuje v první řadě
směrování veškerého světla jen do dolního poloprostoru, neb světlo
směřující nad horizont je v zákoně zdůrazněno jako zvlášť závažný případ
znečišťování. Ve druhé řadě to ale znamená i snížení množství světla na
úroveň opravdu nutnou. Návrh nařízení vlády zmiňuje povinnost mít u nových
a rekonstruovaných soustav možnost tlumení pozdě v noci: to vůbec
nevylučuje tu nejjednodušší možnost, totiž spínací hodiny. Ta ušetří
nejvíce a prodlouží životnost výbojek přesně o dobu jejich vypnutí, tj.
typicky na dvojnásobek. Venkovní osvětlování není žádná povinnost, je to
jen věc našeho komfortu a volby -- je absurdní svítit v době, kdy to
mnohem více lidem vadí než prospívá a nikdo to doopravdy nepotřebuje. 
Zhasínání světel v noci je dobrý zvyk, který je vhodné podporovat a
veřejně chválit -- není to zvyk vůbec vzácný, ale moc se o něm nemluví,
jakoby se všichni styděli, že škudlí. Nemají se stydět, mají se chlubit.
Už třeba kvůli tomu, že chrání fyzické zdraví svých občanů, nemluvě o
zdraví duševním (ke kterému je nezbytný kontakt s nebem, to si člověk
uvědomuje tím více, čím více o tom přemýšlí). I kvůli tomu, že produkce
elektřiny je zatraceně špinavá záležitost (dokud její spotřeba neklesne
natolik, že budou stačit zdroje čisté, udržitelné).

V návrhu vládního nařízení jsem uvedl jen několik hvězdáren, kde jsem si
byl jist, že jejich význam nikdo nemůže zpochybnit a hlavně jsem znal
někoho, kdo se už prevencí světelného znečištění zabývá. Nic nebrání ale
tomu, aby takových hvězdáren bylo mnohem více, mohou to být i hvězdárny
soukromé, pokud slouží nějakým veřejně prospěšným účelům (pozorování,
jehož výsledky jsou publikovány nebo je součástí studia, či veřejná
představení). Rozhodující je ale úsilí jich samotných. Okolí hvězdáren se
nemá stát noční můrou pro obce, jež zasahuje, ale naopak vítanou
příležitostí docílit mnohem příjemnějšího a bezpečnějšího nočního
prostředí, snad i s trochou peněz ze státních zdrojů. Má to být příklad,
že kvalitnější osvětlení je uskutečnitelné a všestranně výhodné. Mají to
být ostrůvky zdravého rozumu, který se bude šířit dál i bez přinucení.

Ptáte se možná, proč se tím máme zabývat my hvězdáři a hvězdářky. Nu,
protože to zatím nedělá nikdo jiný, všude s tím začali právě astronomové,
ti si všimli, že něco není v pořádku a přišli také na to, co s tím. Jak se
ale vzdělanost v tomto směru začne i u nás zvyšovat, k astronomům brzy
přibudou i lidé z mnohých dalších oborů, i prostí občané kteří nejsou
lhostejní ke světu kolem sebe. Právě v letošním roce se udály dvě
převratné události, totiž 
 první světová konference o důsledcích nočního svícení pro přírodu,
 viz http://www.urbanwildlands.org
 (zoologové zkoumající želvy se starají o prevenci světelného znečištění
vlastně už stejně dlouho jako hvězdáři)
 a první světová konference o vlivu nočního světla na zdraví 
 (viz http://www.uni-koeln.de/symposium2002 ; jsem velmi rád, že se jí
účastnil i někdo z Česka, totiž Dr. Marta Manoušková).

Od té doby, co se o nežádoucím světle mluví, mi překvapivě mnoho lidí
říká, že je světla v noci již dlouho hrozně štvou, že kvůli nim nemůžou
spát. Mohou to být lampy před jejich okny, může to být i nestydatě
osvětlená fasáda. Doposud to brali jako nepřízeň osudu, kterou nelze
změnit. Dnes si mohou konečně říci, že takové svícení do jejich oken je
protizákonné a obrátit se na své zástupce, úředníky či přímo lidi, co ta
světla provozují, aby s tím něco udělali. Světlo v noci vypnuli, zeslabili
či přesměrovali tak, aby nerušilo. Ono je to totiž velmi jednoduché, jen
chtít. I když někdo má okno níž, než je lampa, která prostě musí i pozdě
v noci svítit, není odsouzen spát pod útrpným právem světelným. K lampě
stačí pověsit kus zrcadlového plechu, který všechno světlo přesměruje od
domu na ulici. Ostatně jsem onehdá viděl nové svítidlo firmy Phillips,
které na to má přímo škvíru, do níž se plech zasune...

Kolem kvalitnějšího, méně škodlivého osvětlování panují různé omyly.
Typickou ukázkou byla poznámka na konci jednoho z nedávných
Astropisů tvrdící, že lepší směrování světla mnoho nepomůže. Ale ono
pomůže, je o tom spousta vědecké literatury. Já jsem před pár dny díky
soustavnému naléhání Ing. Maixnera sepsal text, který se tím zabývá,
najdete jej jako lp_quant.* v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/light/drafts 
 -- budu vám vděčný za komentáře (a za název článku Roy Garstanga v PASPu
z roku 1991, my jej nemáme a na webu tak stará čísla nejsou). 
 
Jiným, velmi rozšířeným omylem je, že světlo jaksi brání
kriminalitě. Nu, nebrání. K tomu zase viz podrobnou studii v adresáři
 http://svetlo.astro.cz/crime/ .

Nejen takové věci bychom ale měli vědět, když se budeme zabývat nápravou
večerního a nočního světa kolem sebe. V nějaké míře se musíme i vyznat
v technice, která nám to umožní. Důležité je, abychom nacházeli řešení
levná, která nikoho neodradí, a ovšem též dlouhodobě výhodná. 

Mnohé lampy není vůbec nutno vyměňovat, stačí je upravit. Velmi často lze
u nových lamp vyměnit prohnutý spodní kryt za rovinný, totiž kalené sklo.
Ten může být dost levný, hlavně když se jich u nějaké firmy objedná hodně
naráz (takže bychom se měli na větších objednávkách domluvit). Dokonce
bychom mohli objednat kryty lepší, než dodávají výrobci svítidel -- volbou
skla bez obsahu železa, tedy s vyloučením absorpce světla. Stařičké lampy
je obvykle lepší vyměnit za nové, ale pokud na to nejsou peníze, hodně
pomůže, když se jejich spodní kryt plný špíny prostě sundá, jako to má
beztak už polovina z nich sama od sebe. Ostatně lampy bez spodního krytu
dosud vyrábí Elektrosvit Nové Zámky, jakože pro železnici (viděl jsem je
ale i na hraničním přechodu u Znojma). K jiným lampám lze naopak kryt
přidat, dovnitř či ven, aby se jejich světlo alespoň o kus líp
nasměrovalo. Není to proti normám, ty se zabývají elektrovýzbrojí
svítidel, do té přitom potřeba zasahovat není. 

Ale ony ani lampy nové nemusí být neúnosně drahé. Levné a odolné lampy
nabízí např. ostravská firma Blahuta, kromě těch, které sami vyrábějí už
léta, viz
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/lighting/examples/blahuta/blahuta.htm
 nyní sestavují také svítidla od firmy Grechi, konkrétně Pollicino a
Parabola, viz
  Linkname: CieloBuio - Produttori e Prodotti
    URL: http://www.vialattea.net/cielobuio/prod/grechi/grechi.htm
 -- ta lze doporučit i z materiálového hlediska, protože nejsou z hliníku,
ale z plastu. Hliník, s životností staletí, je na tělesa svítidel
neoprávněný, jeho výroba zatěžuje příliš životní prostředí. A taky naši
kapsu, pokud jej kila kupujeme. Pollicino, pro výbojky do sta wattů, stojí
jen asi dva (!) tisíce bez daně, Parabola (tam, kde opravdu nutná výbojka
silnější) pak asi tři tisíce. Obě svítidla se dodávají s rovinným sklem,
alespoň Parabolu lze naklonit i dolů, takže sklo může být vodorovné i při
nahoru nakloněném výložníku. V katalogu je sice Pollicino zmíněno
s nejslabší výbojkou 70W, ale není problém je osadit předřadníkem pro
výbojku 35W nebo 50W.

(jinak přehled spoust svítidel, většinou jen takových, která nemohou
svítit než do jednoho poloprostoru, viz 
 http://www.vialattea.net/cielobuio/prodotti.htm )

Ptal jsem se firmy Blahuta na možnost doplnění svítidla o libelu, aby bylo
možné jej snadno ustavit přesně vodorovně (to je potřeba i pro uhlazený
vzhled řady takových lamp zdálky), a pak jsem hovořil o stejné věci s
firmou Prolux, která vyrábí elektronické předřadníky (ty ochrání výbojky
také před přepětím, čímž rovněž prodlouží jejich životnost na dvojnásobek
oproti české běžné praxi) -- oni jednu takovou lampu s libelou dokonce
nabízejí!

Omlouvám se za dlouhý dopis, ale ony nám koláče do klína bez práce
nespadnou. Podmínky pro úspěch již máme, teď je třeba je využít. Bude to
možná větší služba veřejnosti, než bychom docílili spoustou péče o ty, kdo
k nám přijdou, nebo bádáním, jehož výsledky zajímají někdy třeba jen
desítky lidí na světě. Stát se užitečnými jinak, než jsme doposud zvyklí, 
to není věc k zahození.

Na závěr bych upozornil (některým jen připomenul) na nový neveřejný (tedy
důvěrný) mailinglist, který zřídil Luděk právě k ochranným zónám např.
hvězdáren -- přihlaste se mu prosím na ludekAsorry....cz pokud vás taková
věc zajímá. Docela to spěchá, za čtrnáct dní byste měli mít o své zóně
sestavený nějaký dokument a dát jej Pavlovi Suchanovi, jinak se do
nařízení vlády nemusíte dostat, mohlo by vás to mrzet.

srdečně zdraví
 Jeník Hollan

PS.
 Velmi bych uvítal jakékoliv zprávy o jednotlivých nápravách, které
nastaly ve dnech po 1. červnu 2002 -- obce i jiné subjekty se tak mohou
velmi pěkně zvititelnit, o zprávy mě požádalo Le Figaro, zájem má i další
světový tisk. Musím je ale mít už během příštího týdne. 

 Já se snažím k jedné takové nápravě přesvědčit naši univerzitu (vypnout
navěky šílené lampy před Ekonomicko-správní fakultou) a také město, aby na
chvíly vyplo lampy, když budou v sobotu děti koukat na ohňostroj. Uvidíme.