[Svetlo]FW: naklady pro Prahu -- dementi

Kotek, Jaroslav
Fri, 15 Feb 2002 09:50:59 +0100


Pro informaci.

> -----Původní zpráva-----
> Od:	Kotek, Jaroslav 
> Odesláno:	13. února 2002 11:39
> Komu:	'Jan Hollan'
> Předmět:	RE: naklady pro Prahu -- dementi
> 
> 
> 	Vážený pane doktore,
> 
> k Vašemu nápadu, že jsem se asi spletl při odhadu, že prostý požadavek, aby budoucí svítidla se zdroji nad 1500 lm nesvítila do horního poloprostoru, by znamenal jednu miliardu korun přídavných nákladů pro Prahu oproti současné praxi, a k Vaší radě, abych zítra dopoledne poslal dementi e-mailem všem poslancům a jejich klubům a zveřejnil je též na mailinglistech svetloAamper....muni.cz a svetlaren (pokud jste jejím členem), aby je mohla využít středeční zpravodajství a čtvrteční tisk, a k dalším Vašim nápadům a konstatováním, co je potřeba, abych udělal, mohu v krátkosti uvést následující: 
> 
> 1. Od našeho prvního setkání v září loškého roku a mé nabídky spolupráce ve věci prevence světelného znečištění, jste si na spojení na mne vzpoměl až nyní. O žádnou spolupráci jste zájem neměl a naopak mne všude očerňujete bez ohledu na svou e-mailovou omluvu. Např. i ve Vašem nedávno vydaném článku "Účelem osvětlování není zrušit noc" (DVD 8.2.2002), kde mne už jen označujete "za obchodníka se světlem". Nyní mne tedy dost překvapuje Vaše drzost, obrátit se na mne se svými radami a požadavky.
> 
> 2. O Praze jsem se v podkladech letos rozeslaných poslancům PSP nezmiňoval, což při Vaších dobrých kontaktech na ně jistě dobře víte. 
> 
> 	3. Nehodlám posílat žádné dementi. To byste měl udělat především Vy. 
> 
> 4. Když uvádíte, že asi bude potřeba, abych publikoval práci, kde zdůvodním uváděné náklady a umožním verifikaci svých
> tvrzení, zřejmě zapomínáte na to, že toto jste měl udělat už dávno především Vy jako iniciátor zákonné úpravy. Tvrdíte, že náklady, vyvolané přijetím Vámi navrhovaných opatření, budou jen velmi malé. Přitom, asi nedopatřením, ve svých textech zapomínáte, že náklady nepředstavují pouhé Vámi požadované výměny svítidel po jejich dožití, ale i realizece ochranných pásem do čtyř let po vyhlášení ochranného území a také "vybavení zařízeními schopnými snížit množství vyzařovaného světla ne méně než o třicet procent oproti plnému výkonu". Pro Vaši informaci, uvádím následující úvahu:
> V ČR činí instalovaný příkon veřejného osvětlení odhadem 200 MW. Budeme-li uvažovat příkon na jedno zapínací místo 20 kW, vyjde nám jejich počet 10 000. Ve skutečnosti bude tento počet vyšší. Ale i tak, budeme-li uvažovat pořizovací náklady jednoho skupinového regulátoru pouhých 100.000,- Kč (ve skutečnosti by to bylo více, protože by přibyly náklady na práci a nutné úpravy, a to neuvažuji použití zahraničních regulátorů s cenou více než dvojnásobnou), pouze touto úvahou docházíme k nákladům na pouhou Vámi požadovanou regulaci ve výši zhruba jedné miliardy korun. K obdobnému číslu bychom dospěli i v případě uvažování regulace  pomocí změny impedance v jednotlivých svítidlech. V ČR je odhadem instalováno cca 1,2 milionu svítidel. Při uvažování nákladů uvedené úpravy ve výši cca 1.000,- Kč/ks docházíme k celkovým nákladům 1,2 miliardy korun. Podrobný rozbor, jak už jsem vícekrát uvedl, však vyžaduje více času a je to náplň pro navrhovanou odbornou skupinu, v níž mám zájem pracovat. Odhad miliardových nákladů na realizaci Vámi navrhovaných opatření každopádně nepovažuji za přehnaný. 
> 
> S pozdravem
> 
> Jaroslav Kotek
> 
> 	
> 
> 
> -----Původní zpráva-----
> Od:	Jan Hollan [SMTP:jhollanAamper....muni.cz]
> Odesláno:	12. února 2002 21:13
> Komu:	Kotek, Jaroslav
> Předmět:	naklady pro Prahu -- dementi
> 
> Vážený pane inženýre,
> 
> napadlo mne, že jste se asi spletl při odhadu, že prostý požadavek, 
>   aby budoucí svítidla se zdroji nad 1500 lm 
>   nesvítila do horního poloprostoru, 
>  by znamenal jednu miliardu korun přídavných nákladů pro Prahu oproti
> současné praxi.
> 
> On ale ten Váš pravděpodobný omyl nebyl bezvýznamn> ý, jistě velmi ovlivnil
> jednání Senátu.
> 
> Máte ještě příležitost své tvrzení opravit, aby Poslanecká sněmovna
> nejednala pod jeho zavádějícím vlivem.
> 
> Stačilo by, abyste zítra dopoledne poslal dementi e-mailem všem poslancům
> a jejich klubům a zveřejnil je též na mailinglistech
> svetloAamper....muni.cz a svetlaren (pokud jste jejím členem), aby je
> mohla využít středeční zpravodajství a čtvrteční tisk.
> 
> Pokud máte dojem, že jste se nemýlil, pak asi bude potřeba, abyste
> publikoval práci, kde takovou sumu zdůvodníte a umožníte verifikaci svých
> tvrzení.
> 
> s pozdravem
> Jeník Hollan
>