[Svetlo]Re: omluva svetelnym technikum

DQL osvětlování
Wed, 13 Feb 2002 11:16:56 +0100


Vážený pane Hollane,

dostali jsme Váš omluvný dopis.

  Sotva jste se omluvil tak se objevil Váš nový článek v Deníku veřejné
správy. V něm opět zpochybňujete odborné kvality pana Kotka a opět hovoříte
o obchodnících se světlem.

  Ve Vaší omluvě postrádáme zmínku o tom, že odvoláte i své prohlášení,
které jste učinil komise MŽP (pro jednoznačnost je uvádíme v příloze).

  Máme-li Vaši omluvu přijmout, tak musí být úplná (MŽP) a je třeba, aby
jste nadále vyvaroval dalších napadení.

  Nejsme přesvědčeni, že je teď nezbytné, aby vešel v platnost zákon o
ovzduší zahrnující i prevenci světelného znečištění. Zákon o ovzduší
zahrnující i světelné znečištění by Česká republika přijala jako první stát
na světě. Takový závažný krok nelze udělat na základě podkladu zákona
zpracovaného jednou osobou, byť i nesmírně sečtělou a vzdělanou, která
aplikovala lokální předpisy ze zahraničí na celý stát. Tato část zákona by
měla být široce projednána odbornou veřejností na základě připraveného
materiálu komisí, která bude složena z odborníků nejen na astronomii, ale i
na světelnou techniku, ekonomii, právo.

  Dovolte, abychom se také vyjádřili k dodatku Vaší omluvy. Je nám známo,
že jste byl na mnoha seminářích, jednáních i konferenci, kde jste
prezentoval své názory. Například na setkání se členy Společnosti pro rozvoj
veřejného osvětlení v Děčíně 26.10.2001 jste měl referát, z diskuse bylo
zřejmé, že Vaše závěry o úsporách jsou sporné. Závěr tohoto jednání byl, že
je nutno najít společné řešení i při přípravě zákona o ovzduší. Zanedlouho
potom byl Poslanecké sněmovně předložen zákon i (jak tvrdíte) s podklady o
úsporách, které zpochybnilo mnoho světelných techniků a jak vy říkáte
praktiků (pro Vás asi laická veřejnost). Nějak jsme postrádali tu společnou
přípravu zákona.

  Ujišťujeme Vás, že nejsme příznivci plýtvání energií, což dokazuje naše
každodenní praxe. Nejen ve Svitavách šetří elektrickou energii, i v jiných
městech je vykazován za posledních 10 let podstatný pokles instalovaného
příkonu osvětlovacích soustav a tím i spotřeby elektrické energie.

  Doufáme v korektní spolupráci s Českou astronomickou společností. Účast
světelných techniků je nezbytná. Jejich přítomnost zajistí, že se nebudou
objevovat v návrzích naší legislativě základní chyby (např. návod na úpravu
koule v souvislostí se svítivostí do 15 cd/klm). V okamžiku, kdy bude
existovat kvalitní materiál řešící problematiku světelného znečištění,
slibujeme, že maximálně podpoříme jeho promítnutí do legislativy.

  Za světelné techniky
                     Muchová, Kotek, Maixner

Dne 13. února 2002Příloha: Váš dopis na MŽP

Date: Fri, 11 Jan 2002 12:18:50 +0100 (CET)
From: Jan Hollan <jhollanAamper....muni.cz
<mailto:jhollanAamper....muni.cz>>
To: Ing. Michal Hovorka <Michal_HovorkaAenv...
<mailto:Michal_HovorkaAenv...>>
Cc: Pavel Suchan <suchanAobservatory... <mailto:suchanAobservatory...>>,
Petr Pravec ppravecAasu....cz <mailto:ppravecAasu....cz>>
 Subject: Re: světelné znečištění

Vážený pane inženýre,

zdravím Vás srdečně v novém roce,

Vaše zpráva, že se o věc začali zajímat i další, je na jedné straně
povzbuzující, na druhé straně ale nebude snadné takové aktivity
konstruktivně využít. Ono totiž jaksi odborníků na světelné znečištění moc
není. Odborníky přitom rozumím ty, kteří alespoň mírně znají světovou
literaturu k tomuto problému, lépe ty, kteří v tomto oboru na světovém fóru
i publikují.
U členů Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení mám obavu, že dosud nikdo
z nich nic relevantního nečetl (tím nemyslím pár populárních textů v
češtině), natož aby sledoval vývoj oboru (budu rád, ukáže-li se, že se už
mýlím) -- je to prostě zájmová skupina, která potřebuje prodat co nejvíce
produktů.

Snažil jsem se sice jejím členům ukázat, že nutnost užívat lepší technologie
pro ně bude prospěšná, ostatně jsem o tom přesvědčen, ale je dost možné, že
se bojí možnosti, že omezení přidávání stále více světla všude možně bude
pro ně znamenat nevýhodu. Kromě toho mnozí by rádi nadále prodávali
svítidla, která jsou v oblastech s příslušnou legislativou už neprodejná.
Jiní jsou jen dotčeni, že by se měli něco učit, když přece mají své diplomy
a doposud žili s jistotou, že s tím už do důchodu vystačí.

Stranami by měly být instituce či badatelé z oborů, jichž se světelné
znečišťování a jeho důsledky týkají. Tedy někdo za stát, kdo má na starosti
ochranu klimatu (konkrétně jde o redukci spotřeby elektřiny), někdo
zabývající se hygienou spánku, jiný, kdo zkoumá fotorelevantní prevenci
rakoviny (tomu zřejmě výborně rozumí paní předsedkyně AV ČR, budu ji
kontaktovat), entomologové, ornitologové a další biologové (taky ti, kteří
zkoumají vliv nočního světla na rostlinstvo, najmě stromy), lidé zabývající
se prevencí narkomanie (ta pod lampami kvete jinak než pod hvězdami), oční
lékaři a specialisté na vidění (též v oboru letectví a dopravy), jistě i
hvězdáři (někteří nočnímu vidění rozumějí také), pediatři, geriatři a
gerontologové, zástupci slabozrakých, a nakonec, pravda, i strana
znečišťovatelů, tj. osvětlovačů.

Také možná prostě pár občanů, kteří už ukázali, že jim světelné znečištění
není lhostejné a znají místní kasuistiku -- mohli by zastupovat možná obce
nebo prostě veřejnost.

Sestavit takovou českomluvnou komisi v zemi, kde jde o nové téma, nebude
snadné a rychlé, já jsem už kolikrát o oslovení badatelů z různých oborů
uvažoval, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Začít je asi nutno komisí
mezinárodní, má-li být odborná. Výhodou by bylo, že by v ní mohl být Bob
Gent, evropský vyslanec IDA, který by též mohl skvěle sehnat kompetentní
lidi z různých oborů. Světelné znečištění není národní problém a nejsou v
jeho prevenci ani specifické národní zájmy. Hlavní výhodou mezinárodní
komise by ale bylo, že by v ní mohli být zástupci regionů, kde už
legislativní úpravy nějakou dobu fungují, a kde tedy mají praktické
zkušenosti, co je v zákonech nutné, co žádoucí a co zaslouží zvláštní
komentář či prováděcí pokyny (Kanárské ostrovy, Katalánie, italské regiony).
Bez nich je totiž podrobnější diskuse, zejména se stranou znečišťovatelů,
málo předmětná.

Jedna věc je problematika světelného znečištění vůbec, tam je komise velmi
perspektivní myšlenka (mezinárodní komise i jako projev způsobilosti ke
vstupu do EU), druhá pak samotný návrh prováděcího předpisu. Možná, že by
stačilo jeho zpřístupnění veřejné diskusi, nejlépe včetně zveřejnění
diskusních příspěvků.

Byl bych dost překvapen, kdyby někdo našel nějaký relevantní argument proti
některé pasáži prováděcího předpisu. To bych spíš čekal hlasy, které by
chtěly prevenci zesílit. (To původní znění vložené Hlavy pro výbor je
doposud vystaveno, i osvětlovacím technikům jsem už tehdy řekl kde, ostatně
je na to nápadná cesta z hlavní adresy <http://svetlo.astro.cz,/> ale žádnou
připomínku nikdo nikdy nevznesl. Nebude to zásluhou mé geniality, ale spíš
tím, že jde o osvědčenou cestu vývoje práva: přebírání nejlepších vzorů.)

Jeník Hollan

PS. omlouvám se za liknavost v odpovědi, byl jsem mírně marodný, už to snad
bude OK.


----- Original Message -----
From: "Jan Hollan" <jhollanAamper....muni.cz>
To: "Ing. Alena Muchová" <PTDOVAiol...>; "Ing. Jaroslav Kotek"
<kotekjAeltodo...>; "Ing. Tomáš Maixner" <dqlAdql...>
Cc: "Pavel Suchan" <suchanAobservatory...>
Sent: Thursday, February 07, 2002 1:17 AM
Subject: omluva svetelnym technikum


> Vážený pane Kotku, vážený pane Maixnere, vážená paní Muchová,...
> vážení pánové a dámy z oboru osvětlování,
>
> dostala se ke mně informace, že jste dotčeni formulacemi, které jsem
> v různých textech použil ohledně vás, českých profesionálních světelných
> techniků, a rychle se vyvíjejícího oboru prevence světelného znečištění.
>
> Je mi to líto, dotknout jsem se vás nechtěl. Ostré formulace používám
> dosti vzácně, po 19. lednu jsem k tomu ale získal pádné důvody (viz až na
> konci obšírného vysvětlení http://amper.ped.muni.cz/light/spoluprace pro
> ty, kteří nejsou netrpěliví; ostatní prosím, aby čtení odložili, až budou
> mít čas a chuť). Přesto se za ně omlouvám.
>
> Myslím, že jsem neřekl nic nepravdivého -- ostatně v jednom z textů jsem
> konstatoval, že bych velmi rád zjistil, že se mýlím, tj. že někdo z vás
> již prostudoval kvanta materiálů IDA a odkazů LiteLynxu, speciálně pak
> publikaci IDA Outdoor Lighting Code Handbook Version 1.13, anti-LP zákony
> jiných oblastí a archiv OutdoorLighting-fora na yahoo (ten druhý, DarkSky
> List Forum - DSLF -, není dostupný).
>
> Já toho v tomto oboru již pročetl poměrně dost a jsem vám se svými
> znalostmi k dispozici. Věřím, že při řešení konkrétních otázek se mohu
> poučit také já od vás. Jistě na to najdeme čas. Teď je podstatné, aby
> vešel v platnost zákon o ovzduší, zahrnující i prevenci světelného
> znečištění. Bez zákonné opory se totiž všude praxe mění velmi pomalu
> a znečištění stále roste.
>
> S přáním hezkého dne a porozumění
>
> Jeník Hollan
>
> PS.
> tato omluva je veřejná, neboť se vzápětí stane součástí archivu
>  http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/zak_oo
>
>


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry (tvrdí AVG).
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.323 / Virová báze: 180 - datum vydání: 8.2.2002