[Svetlo]zakon o ovzdusi, ekologicke dusledky nocniho svetla aj.

Jan Hollan
Sat, 19 Jan 2002 21:04:55 +0100 (CET)


Vážení zájemci o kvalitní osvětlování,

situace s projednáváním zákona o ovzduší, zahrnujícího i prevenci
světelného znečištění, se mírně zkomplikovala. V Senátu zalobbovaly síly,
které nemají zájem na změně dosavadního vývoje osvětlovací praxe. Pomohlo
by, kdybyste se jako občané obrátili na své zástupce v tomto zákonodárném
orgánu a vysvětlili jim svůj zájem na nápravě dosavadní situace. Viz více
mírně aktualizovaná stránka http://svetlo.astro.cz nebo rovnou
http://svetlo.astro.cz/senat . Docela to spěchá.

     -----------

Teď k technickým záležitostem a k dalším novinkám.

Jeden (vlastně jediný) z argumentů odpůrců snah o eliminaci svícení
škodlivými směry je, že při instalování zcela nových osvětlovacích soustav
na rychlostních silnicích, které nemají jiný cíl než ,,splnit požadavky
norem`` (příslušné normy jsou doporučení jak osvětlovat, když se k tomu
někdo rozhodne, ne nařízení, že s něco musí osvětlovat a jak, souhlas
skutečnosti s normou asi nikdy nikdo neověřuje), vede použití u nás již
nabízených běžných plně cloněných svítidel oproti jiným běžným (do nebe
svítícím) svítidlům k potřebě menšího rozestupu sloupů, a tedy vyšších
investic. Stejný argument uplatňují různé síly např. nyní ve státě New
York, kde zákon s totální podporou reprezentantů i senátorů čeká na podpis
guvernéra Patakiho. 

Takových nových soustav na nových silnicích se nestaví věru mnoho. Když
ale někdo takovou soustavu stavět chce, měl by asi věnovat poněkud více
úsilí jejich návrhu -- to zahrnuje získat přehled o nejlepší dostupné
technice, myšleno na světě (nejlepší dostupná technika není luxusem, ale
volbou nejlepších služeb při nevelkých nákladech za dobu života oné
techniky). Pak se ,,výhody`` neúplně cloněných svítidel ztratí. Ony ostatně
ty ,,výhody`` s sebou nesou zbytečné oslňování (i oslňující složka se
využívá ke splnění limitů uvedených v normě), tedy popření účelu, proč
se silnice osvětluje. Ale i při volbě svítidel u nás běžně dostupných by
byl vzrůst nákladů volbou neoslňujících, plně cloněných svítidel malý, při
velkém zisku na kvalitě osvětlení. Viz více mou dnešní odpověď na dopis
Ing. Aleny Muchové,
  Linkname: nova osvetleni s maximalni rozteci
    URL: http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/public/msg00040.html

Na stejném hlavním argumentu je založen článek Ing. Jaroslava Kotka,
viz Linkname: DVS: Nastane doba temna?
     URL: http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=246199
 nad kterým se klidně zamyslete, je vhodné se naučit reagovat na námitky.
Já se do psaní odpovědi na něj pustím co nejdříve. Je mi líto, že
,,Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení`` nevzala snahu o zastavení
růstu světelného znečištění jako příležitost k obratu k novým technologiím
(a tedy i novým obchodům, jak jsem zdůrazňoval) a místo toho se rozhodla,
že nejlépe by bylo dělat nadále to, co už dávno její členové (jde do
značné míry o profesní organizaci) umějí. 

     -----------
 
Pro uklidnění a povzbuzení si můžete přečíst, 
co kdysi napsal o světlech příjemných a odpuzujících Robert Louis Stevenson:

Full text:
http://www.unibg.it/rls/essays/virgpuer/vp-12.htm

Stevenson and others are quoted in another good read, James Krasner's
Crime and Streetlighting in Jekyll and Hyde:
http://www.uta.edu/english/danahay/streetlamps.htm

     -----------

Blíží se první světová konference o ekologických důsledcích umělého
nočního osvětlování, viz 
  Linkname: The Urban Wildlands Group
    URL: http://www.urbanwildlands.org/
 a _dnes_ se objevily aktuální abstrakty příspěvků. I kdybyste do
Kaliforie na konferenci za měsíc nejeli, abstrakty si jistě někdy
přečtěte, je to momentka z oboru, který se konečně začal rychle rozvíjet.
       http://www.urbanwildlands.org/abstracts.html

Já je ještě nepročetl, řetězec ,,hibernati`` jsem tam ale nenašel, tak
nevím, jestli tam Heny najde to, o čem psala (ač je to věru
důležité). Jinak soupis URL k přírodě a nočnímu světlu viz  
  Linkname: LiteLynx List -- Light Pollution Awareness Index
    URL: http://members.aol.com/ctstarwchr/LiteLynx.htm
 konkrétně 
  Linkname: Flora & Fauna
    URL: http://members.aol.com/ctstarwchr/LiteLynx.htm#fauna

(jinde v indexu je zase #health atd. -- LiteLynx je skvělý. 
K flóře tam toho ale zatím asi moc není.)

     -----------

Konečně, níže uvedený odkaz ukazuje, jak je důležité mít zákonné úpravy
skutečně účinné, jinak světelné znečištění poroste i nadále. To ale jen
pro zvídavé, nemáte-li chuť, nemusíte to číst. 

srdečně zdraví Jeník Hollan  Date: Fri, 18 Jan 2002 14:04:39 -0700
  From: "David Penasa" <dpenasaAbplw...>
Subject: The Taos (NM) News editorial - "time for county to turn its eyes
 to dark-skies issue"

taosnews editorialJan. 17-23, 2002
Favor y Contra
Editorial
"Time for county to turn its eyes to dark-skies issue"

http://www.taosnews.com/Current/opinionEditorial.shtml

Here's another town/county in New Mexico that has realized that the
state Night Sky Protection Act is not enough!

David
member, City of Albuquerque's Night Sky Protection Task Force

David A. Penasa, PE          email: dpenasaAbplw...
Director of Electrical Engineering

****DESIGNING TO SHAPE THE FUTURE****
BPLW Architects & Engineers, Inc.
6200 Uptown Blvd. NE Suite 400
Albuquerque NM 87110 USA
Phone: (505) 881-2759  Fax: (505) 881-1230
website: http://www.bplw.com