[Svetlo]souhrnna odpoved na letosni diskusi

Jan Hollan
Mon, 17 Dec 2001 21:56:23 +0100 (CET)


Všechny pěkně zdravím, 

po téměř měsíci jsem dopsal koncept, který se snaží odpovědět na veškerou
diskusi k myšlence prevence světelného znečištění ze strany světelných
techniků s rozsáhlou zkušeností z české praxe.

Koncept je k dispozici v adresáři
  http://amper.ped.muni.cz/light/drafts/
 jako disk_01.html nebo disk_01.pdf (je tam i zdrojový *.tex, spíš jako
backup). 

Nenašel jsem nic podstatného, kde bych musel měnit svá tvrzení nebo
důrazy. Jistě jsem ale v konceptu zapomněl na různé diskuse ústní, mohu
odpovědi do něj doplnit, pokud mi někdo připomene otázky.

Věřím, že rozpory plynou jen z nedostatečné znalosti světového vývoje 
v oboru, tím spíš, že sky-friendly (a tedy i people-friendly 
a environment-friendly, ne že neškodné, ale co nejméně škodící) venkovní
osvětlování zdaleka ještě není ,,mainstream``, nejblíž k tomu má snad 
v Itálii.
 
Já jsem jistě proti sobě (a tím i dalším členům skupiny, která se prevenci
světelného znečištění věnuje) popudil světelné praktiky vidinou onoho
faktoru 4, ale to myslím nebylo kontraproduktivní. Je to dobrý cíl, který
je všude dobré mít na paměti. Vede jistě i k přemýšlení, kolik světla je
opravdu potřeba, a to je vždy na místě. Věřím, že světelní technici
nebudou nikde biti, když jej nedosáhnou, ale budou po zásluze pochváleni,
pokud pro něj udělají, co lze. Provokující je jistě taky myšlenka
(zdaleka ne dominantní) na poměrně brzké clonění i uličních lamp, vždyť
přece hlavní snahou vývoje v oboru bylo odjakživa ty svítivosti daleko od
nadiru zvětšit, co to jde. V příspěvku tomu věnuju dost místa. 

Děkuji všem diskutujícím, jsem rád, že se tolik lidí zaktivizovalo,
jejich příspěvky jsou mnohdy velmi přesvědčivé. Zvlášť děkuji Luďkovi
Vaštovi za promptní zhodnocení nešťastného příspěvku Heny Zíkové.  Zcela
s ním souhlasím. 

Dík ale patří i Heny za vnesení vzruchu do původně úzké skupiny zájemců o
věc, a spolu s Vladimírem Kocourem i za poslední dva příspěvky o naprosté
nevhodnosti osvětlování stromů, tomu jsem se už ve svém textu moc
nevěnoval. Je to ale téma důležité.

Vystavený koncept jsem po sobě moc nečetl, ani nekontroloval funkčnost
odkazů. Pokud padnete na něco, co by se mělo opravit, napište mi (můžete
ale klidně i zveřejnit svá stanoviska i ke konceptu samému, když je už
zveřejněn). 

Leccos z odkazů, které uvádím, by zasloužilo český překlad, nelze celou
českou technickou a politickou veřejnost trvale odkazovat na cizojazyčné
zdroje. Myslím, že zainteresované instituce (Česká akademie věd?) by měly
získat odborníka (fyzika) znalého alespoň angličtiny a italštiny, který se
bude věnovat cele venkovnímu osvětlování, vč. účasti na mezinárodních
setkáních a výzkumu, možná i víc takových (biologa, lékaře). Je před námi
hodně práce a společenský prospěch z ní může být nesmírný.

Jeník Hollan

PS. 
 jedna z potřebných věcí: soupis všech FCO svítidel a jejich ies
souborů na jednom místě, byť jen formou URL (raději ale zrcadlo z
jiných serverů), aby se spousty lidí, kteří budou chtít osvětlovat
správně, nemusely prodírat stejnou komerční džunglí obsahující jen tu 
a tam svítidlo, které má díky své konstrukci minimální škodlivé účinky.