[Svetlo]Kriminalita naposledy (doufám)

DQL osvetlovani
Wed, 28 Nov 2001 00:57:47 +0100


 Vážení,

fakta o vlivu osvětlení na nehodovost a kriminalitu jsem převzal ze
seriozních pramenů. Chtěl jsem jen upozornit na tento aspekt osvětlení,
který nelze ignorovat. I kdyby uvedená čísla byla ovlivněna jen z poloviny
nebo jen z desetiny osvětlením, stále jsou to čísla významná.

  Mohl bych nyní napsat několik stránek jako reakci na reakci. Poté bych
obdržel další reakce (množí se patrně geometrickou řadou), až bych nedělal
nic jiného, než odepisoval a odepisoval. Ponechám tedy reakce bez komentáře,
byť je v nich mnoho dokladů o základních neznalostech oboru osvětlování
(budou-li se opakovat jinde, pak zareaguji). Ponechám bez reakce i to, zda
zde byly nebo nebyly vyřčeny pochybnosti o serióznosti podkladů.

  Nereagovat mne stojí hodně úsilí. Chci však pomoci SpTN tam kde je to
zapotřebí a proto se nebudu zdržovat tím, že někdo není ochoten vzít na
vědomí skutečnosti, které se mu nehodí do krámu.

                    Tomáš Maixner

DQL osvětlování
Černolice 6, 252 10 Mníšek p.B.
tel. 02 - 9919303
web: www.dql.cz---
Odchozí zpráva neobsahuje viry (tvrdí AVG).
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.302 / Virová báze: 163 - datum vydání: 22.11.2001