[Svetlo]Osvetlenost Mesicem

Jan Hollan
Thu, 18 Oct 2001 19:46:35 +0200 (CEST)


(zarucene citelna diakriticka verze tohoto textu viz 
 http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00095.html)

Dobrý večer, 

i díky diskusi s panem architektem Monzerem jsem adaptoval svůj program
``planet'' tak, že počítá alternativně osvětlenost nebeskými tělesy,
užitečné je z toho Slunce a Měsíc. U Měsíce je poněkud problém s tím, jak
je kdy jasný, vzal jsem fotometrický vztah ze stránky
  Linkname: Computing planetary positions, incl. brightness of Moon
    URL: http://hotel04.ausys.se/pausch/comp/ppcomp.html#15
 -- nejistota údajů je ale možná až deset procent. 

Jasnost Měsíce byla zkoumána důkladně až nedávno, aby nejistoty byly
řádově sníženy a byla tak možná spolehlivá fotometrická kalibrace hlavně 
pro satelity,
  Linkname: Robotic Lunar Observatory
    URL: http://wwwflag.wr.usgs.gov/USGSFlag/Space/LunarTel/index.html
 takže brzy asi budou k dispozici přesnější vztahy. 

Program umožnuje počítat osvětlenost libovolného rovinného povrchu,
např. 
 planet i0:0 c10 
 spočte momentální osvětlenost přímým měsíčním světlem pro jižní okno, při
jasném nebi a čistém vzduchu. Defaultní extinkce nerozptýleného světla 
v zenitu je 20 cmag, tedy 17 %, změnit ji lze parametrem ``ze'', např. na
0,4 mag jako ze40 (to je adekvátnější pro velká města).

Přehlednější výstup lze při výpočtu více dní současně dostat s užitím MJD
místo dlouhého zápisu data a času, např. 
 planet i c10 t23 d25 n6 mjd ne f49.117 l20.050
 poskytne horizontální osvětlenost přímým měsíčním světlem na Štrbském
Plese počínaje příštím čtvrtkem.

Kompletní osvětlenost, přímým světlem i rozptýleným při různých CIE
oblohách bych asi mohl doplnit až s pomocí Dr. Stanislava Daruly, to už
není jednoduchá astronomie...

Upravený program planet je k dispozici v adresáři
 http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/programmes/
 (v podadresáři exe287 individuálně jako spustitelný na DOS-PCs). Stejně
jako standardní programy poskytne při parametru ? nebo --help (nebo
/? apod.) nápovědu, jak se ovládá. 

jasné, leda Měsícem osvětlené noční nebe přeje
Jeník

PS. 
 Autor výše uvedené stránky s fotometrickou formulí pro Měsíc, Paul
Schlyter, má i další zajímavou stránku,
  Linkname: Radiometry and photometry in astronomy
    URL: http://hotel04.ausys.se/pausch/comp/radfaq.html#10
 udávající i další přírodní (il)luminance.

PPS. 
 Na Štrbském Plese bylo vše (s jedinou výjimkou, zmíněnou dále) krásné a
zajímavé, moc děkuji za možnost zúčastnit se takového poučného a milého
setkání. Tou výjimkou bylo noční venkovní osvětlení, jehož stručný audit
jsem provedl (výsledek? otřesné...).