[Svetlo]strucne doplneni zakona o ovzdusi

Jan Hollan
Fri, 21 Sep 2001 22:28:01 +0200 (CEST)


Autor návrhu zákona o ovzduší byl tak laskav, že nám poskytl alternativní
návrh jeho doplnění o prevenci a nástroje snižování světelného znečištění,
který operativně sepsal.

Vystavil jsem návrh v obvyklém adresáři, jen jako html, 
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/doplnky_mh.htm

Návrh mi připadá promyšlený a atraktivní svou stručností. Pro jeho plnou
funkčnost bych doporučoval jen dvě úpravy.


Hlavní je, nahradit slovo ,,smog`` slovem ,,znečištění``, myslím, že
takové nahrazení nezpůsobí potíže. Doporučuji je ze dvou důvodů.

Jeden je jazykový: smog je pojem pro zvláštní meteorologický jev, a
přestože se už v běžném jazyce používá pro libovolné snížení průhlednosti
ovzduší, myslím, že by se přesto do zákona nehodil. Vím, že jej v
souvislosti se světlem lidé spontánně používají. Už jsem proti tomu kdysi
nějaké argumenty psal, v podstatě v tom smyslu, že smog u nás naštěstí
neznáme (snad až na velmi vzácné výskyty u letenského tunelu v létě,
doufám, že se to nezhoršilo) a že je to trochu silné označení např. pro
běžný zákal. Je to ale věc názoru, možná by takový silný pojem byl naopak
účinnou zkratkou. Ještě mě napadá, že jsem se s ním doposud nesetkal, ač
si o light pollution čtu už dost dlouho. 

Druhý důvod se týká účinnosti: zákon v paragrafu 3 odst. 1 ukládán všem
povinnost dále neznečišťovat a dosavadní znečišťování
omezovat. Explicitním označením ,,znečištění`` i pro světelné emise by
bylo evidentní, že se onen požadavek vztahuje i na svícení. 

(V mém návrhu se nepatřičné světlo zařazuje mezi znečišťující látky, což
bohužel pak vyžaduje doplnění několika dalších definic, i když taky nutně
ne -- je možné i množství světla měřit v kilogramech, kdyby s tím
astronomové souhlasili, tak kdo jiný by měl protestovat. Kilogramy
jsou vyjádřením zářivého toku za určitý čas, na světelný tok to lze 
snadno přepočítat, to by mohlo být uvedeno ve zvláštním odstavci.)


A druhé doporučení je vypustit sousloví ,,ze zdrojů světla`` v úvodní
definici. Zase proto mám dva důvody.

První je technický, zdrojem světla se může rozumět jen samotná výbojka, ne
celé svítidlo. Náprava je snadná, šlo by použít rovnou slova ,,svítidlo``.

Druhý je věcný: ono může vadit i světlo např. rozptýlené na silně
osvětlené reklamní tabuli. Jistěže jde v první řadě o svítidla, ale ve
druhé řadě i o to, aby ani intenzity osvětlení nebyly přehnané pro daný
účel, místo a čas. 

Ten můj návrh má úvodní definici dost volnou, takže vlastně může zahrnout
i světlo, které sice po dlouhé cestě narazí na zem, ale jistě jinam, než
je cílem osvětlovatele. Zákon o ovzduší by tak mohl v nouzi být použit i
např. k ochraně před svícením do oken. Ve skutečnosti to není moc potřeba,
protože požadavek svícení pouze do dolního poloprostoru (který by v zákoně
explicitně rozhodně uveden být měl), tedy jen na zem, to v mnoha případech
zajistí sám.

(I můj návrh může být velmi zestručněn: redukcí navrhované Hlavy na první
odstavec v ní uvedený. Výjimka pro světla pod 1500 lumenů by tak plynula z
paragrafu 50 doplněného dle mého návrhu.)


zdraví a pěkný víkend přeje
 Jeník Hollan

PS. 
 vystavil jsem dnes večer zase lehounce pozměněnou verzi letáku s VAS,
ještě do ní musím zařadit trochu zeditovaný les v obrázku špatné oblohy,
už to Rudolf nějak zmákl, možná zkusím i vylepšit Barloventa.