[Svetlo]osvetovy letak

Jan Hollan
Fri, 7 Sep 2001 22:52:02 +0200 (CEST)


Dnes jsem dokončil první snad už použitelnou verzi osvětového letáku,
je uložena v adresáři 
  http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/letak

Soubor letakps.zip přitom obsahuje obě jeho strany již správně orientované
rovnou pro kopii do postscriptové tiskárny (nebo pro tisk programem
ghostscript). Jen je potřeba mít hodně přesně nastavené okraje, milimetr
je hodně velká míra. 

Použitelná je ale jen v tom smyslu, že jsem vyřešil hlavní technické
problémy -- výtvarně i ohledně důrazů na to či ono potřebuje leták jistě
ještě pořádnou revizi a kritiku. Budu za ni vděčen. Ať nevydáváme něco
ubohého, nad čím se každý ustrne. 

zdraví Jeník

PS. 
 ten adresář zakon_oo je věnován přípravě doplnění zákona o ovzduší,
leták přitom má teď sloužit v první řadě všem, kteří se na tom budou
podílet. 

PPS. 
 kdyby se někomu líbil tak, jak je, může zkusit zdrojový text (tex) 
přeložit do jiných jazyků